Förnödenheter lastas av i Lviv. Foto: Rostyslav Radysh

Wiktor Rutkowskis familj härstammar från Polen, delvis från de östra delarna nära Ukraina. Därigenom har hans familj kontakt med både ukrainare i Polen, och polacker i Ukraina. Och genom Karolinska universitetssjukhuset, där han gör sin AT, har han kontakt med flera kollegor med ursprung i Ukraina.

– Så vi är ett nätverk sedan tidigare – människor som umgås och har ett gemensamt ursprung, och som nu gått samman för att hjälpa på bästa sätt med de resurser vi sitter på: våra kontaktvägar – anhöriga och deras bekanta, säger han till Läkartidningen.

Wiktor Rutkowski uppskattar det till cirka hundratalet personer i Stockholmsområdet som nu använder sina kontakter i Polen och Ukraina, för att ordna hjälpsändningar till Ukraina som anfölls av Ryssland tidigt på torsdagsmorgonen.

Genom nätverket får de listor från sjukhus i Kiev, Charkiv och Lviv, vilka samkörs med officiella listor från Ukrainas ambassad.

– Listorna stämmer i stort överens. Men ambassadens listor har kanske mer allmänna förbrukningsmateriel till civilbefolkningen, medan våra listor uttryckligen har saker för krigsskador, säger Wiktor Rutkowski.

Donerade föremål i Sverige skickas med den ukrainska ambassadens lastbilskonvojer söderut. Donationer i form av pengar används primärt till att köpa utrustning i Polen som sedan skickas genom nätverkets kontakter till den polsk-ukrainska gränsen.

– Det är allt från höga företagsledare som erbjuder sina distributionskedjor, till enskilda lastbilschaufförer som kan köra. Genom det här nätverket kan vi knyta samman så många människor och se till att det blir en fungerande kedja, berättar Wiktor Rutkowski.

– Allt medicinskt som förband, kompresser, suturmaterial och omläggningsmaterial har prioritet. Det är allra mest efterfrågat just nu, men allt kommer att lastas.

Wiktor Rutkowski, AT-läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Veranika Kayala

De svenska läkarna i nätverket har skapat en webbsida med listor över material som behövs. Där finns också information om hur donationer kan göras.

Det omedelbara fokuset är alltså på sjukvårdsmateriel som behövs just nu. Men i längden kommer också mer materiel för flyktingmottagning behövas vid gränsen. Och Wiktor Rutkowski planerar också för en samordnad sjukvårdsinsats där.

– Vi kommer att organisera en volontärinsats för de läkare som anmält intresse att komma till gränsen och hjälpa till i omhändertagandet av flyktingar. Det sätter vi upp i gränsstaden där vi har ett lager. Och vi har god kontakt med sjukvårdsmyndigheten som finns i den staden.

Wiktor Rutkowski berättar att uppslutningen för att hjälpa till är stor både i Polen och i Sverige. Han får 20–30 mejl om dagen och sms flera gånger i timmen från personer som vill hjälpa till.

– Som läget är vid gränsen nu, är det en otroligt fin sammanhållning där alla människor hjälps åt och ställer upp. Och det har smittat av sig hela vägen till Stockholm. Det märks verkligen att alla är villiga att bidra.

Läs även:

Kriget i Ukraina – svenska regioner tillsätter krisgrupper

WHO »djupt oroad« över kriget i Ukraina – ger miljoner i krisstöd

KI:s rektor om Ukrainakriget: Höjd beredskap för att kunna hjälpa

Läkare utan gränser skickar team till Ukraina efter ryska invasionen