Andreas Thörneby, distriktsläkare på Närhälsan Kinna vårdcentral.

Som Läkartidningen berättade häromdagen har politikerna i Västra Götalandsregionen satt upp ett övergripande mål om att vart femte vårdbesök ska vara digitalt om ett par år. Syftet med det är att få upp farten i digitaliseringen, även om politikerna poängterar att inga patienter ska tvingas till digitala besök framför fysiska.

Flera läkare har dock reagerat med skepsis. En av dem är Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna i Västra Götaland och styrelseledamot i Svensk förening för allmänmedicin (Sfam).

– Man kan inte sätta en siffra på hur många av kontakterna som ska ske på distans. Då börjar man i fel ända. Det beror ju helt på vad som är lämpligt i situationen, säger han.

Andreas Thörneby tycker att det är upp till professionen och patienten att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst. Och han får medhåll av Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Stockholm och styrelseledamot i Läkarförbundet.

– Att ha ett sådant mål är jättekonstigt. Det är som att bestämma hur många brev vi ska skriva. Det är på en detaljnivå som beskriver exakt hur vi ska arbeta, som jag tycker blir absurd, säger hon.

Båda förstår att politikerna vill öka digitaliseringen, men de har inte förståelse för tillvägagångssättet. Andreas Thörneby tror tvärtom att det kan få negativa följder, eftersom digitala besök lämpar sig för enklare ärenden och som då skulle kunna få oproportionerligt mycket fokus.

Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Foto: Privat

– Då måste vi ägna oss åt – relativt sett – meningslösa saker för att politikerna ska vara nöjda. Och så får vi använda en alltmer krympande tid till det vi behöver göra. Jag tror det stjälper mer än det hjälper.

Både han och Ylva Sandström tycker också att politikerna tänker fel när de jämför fysiska besök med digitala, utan att räkna in alla kontakter som görs via telefon.

– 20 procent digitala besök låter mycket. Om det inte är så att man ska slussa över telefonsamtal till digitala besök, vilket är vad jag tror kommer att hända, säger Ylva Sandström.

Om man däremot skulle räkna alla distanskontakter, där alltså även telefonsamtal ingår, är 20 procent tvärtom lågt satt.

– Om jag tittar på min egen arbetsdag skulle jag gissa att 40–50 procent av alla patientkontakter sker på distans i dag. Det är bara att telefonsamtal inte räknas som besök, säger Andreas Thörneby.

– Distans ska vara förstahandsval för sådant som lämpar sig, om det är en acceptabel kvalitetsförlust. Men man ska inte få för sig att man kan styra fram det med politiska mål.

 

Läs även:

Politikernas mål i VGR: Var femte vårdbesök ska vara digitalt 2024