Den långdragna historien som kretsar kring uppgifter om antisemitiska trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset fortsätter. Nu rapporterar Svenska Dagbladet att sjukhuset avskedat den läkare som larmat om sådana trakasserier. Avskedandet ska ha skett i november förra året.

Läkartidningen har sökt ansvariga i ärendet via Karolinska universitetssjukhusets presstjänst men har fått till svar att inga kommentarer kan ges för tillfället, då en arbetsrättslig process pågår.

Inte heller Läkarförbundet vill uttala sig så länge den arbetsrättsliga processen pågår.

För Svenska Dagbladet uppger dock en pressansvarig på sjukhuset att grunden för avskedandet var »att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare i hans närhet«.

Tidningen har också tagit del av en förhandlingsframställan från en förbundsjurist på Läkarförbundet. I den pekar juristen på att avskedandet strider mot lagen och kräver att det dras tillbaka.

Det var 2018 som läkaren larmade om antisemitiska trakasserier från en överläkare på sjukhuset. Den utpekade överläkaren omplacerades till en administrativ tjänst.

Fallet uppmärksammades också av SVT:s Uppdrag granskning. I deras program nekar den utpekade överläkaren till anklagelserna om antisemitism och framförde att anklagelserna bottnar i en infekterad personalkonflikt. 2020 fick överläkaren återgå till sin tjänst som läkare.

Den judiske läkaren har å sin sida upplevt att han blivit utsatt för repressalier av sjukhuset med anledning av att han anmält trakasserierna.

Anders Karlsson, läkarens juridiska ombud, kommenterar sjukhusets avsked så här:

– Jag ser väl det som den ultimata repressalien för allt det som varit, där läkaren påtalar antisemitiska trakasserier för sin arbetsgivare och blir utsatt för en lång rad repressalier som har pågått fram till avskedandet, säger han till Läkartidningen.

Enligt Anders Karlsson handlar repressalierna bland annat om att läkaren blivit omplacerad, att han inte fått operera utan övervakning och och sämre löneutveckling. Dessutom pekar Anders Karlsson på att sjukhuset anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som en risk för patientsäkerheten. Ivo avslutade ärendet utan kritik mot läkaren.

Däremot vände sig Ivo i en särskild skrivelse till sjukhuset där myndigheten påpekade att anmälan innehöll känsliga uppgifter om läkarens etnicitet och religiösa identitet och att detta saknar relevans för myndighetens bedömning av ärendet. Ivo uppmanade sjukhuset att framöver göra noggranna bedömningar av känsliga personuppgifter och huruvida sådana uppgifter ska lämnas ut.

– Det är en radikal förändring mot vad som var innan han utsattes och påtalade de här trakasserierna. Då var han en uppskattad medarbetare som fick representera Karolinska på internationella kongresser och så.

Anders Karlsson var inte med vid mötet där sjukhuset meddelade sitt beslut om avsked. Men hans uppfattning är att sjukhuset inte har angett någon saklig grund för beslutet.

– Jag har i alla fall inte hört någon förklaring till grunden för avskedandet. Skulle det vara samarbetsproblem så är det inget man kan avskeda för, utan det är en uppsägningsgrund i så fall.

Han anser att sjukhusets agerande är anmärkningsvärt.

– Det här är något som kanske mer rovgiriga privata arbetsgivare ibland gör när de vill bli av med en person. De avskedar eller säger upp utan rättslig grund och de gör det med öppna ögon trots att de vet att det inte överensstämmer med LAS. Men de vet också att även om man förlorar i domstol så är det enda som kommer hända att man kommer att få betala en relativt hög prislapp, men inte mer än så.

Som en protest mot avskedet av läkaren har Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism på Karolinska universitetssjukhuset lämnat tillbaka ett pris som gruppen fått av Region Stockholm.

Aktionsgruppen bildades i kölvattnet av larmen om antisemitiska trakasserier på sjukhuset. 2019 tilldelades gruppen Region Stockholms pris för sitt arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Björn Fischler, läkare och en av talespersonerna för aktionsgruppen, anser att det står klart att läkaren utsatts för repressalier av sjukhuset.

– Att vi lämnar tillbaka priset är en protest mot alla de repressalier som har varit under de här två åren, varav avskedandet är det slutgiltiga, säger han till Läkartidningen.

Björn Fischler pekar också på att aktionsgruppen försökt komma till tals med verksamhetsledningen och sjukhusdirektören om ärendet, men utan framgång.

– Vi får bara svaret att det här är ett enskilt ärende som man inte vill diskutera, men att man i princip är emot antisemitism. Då kommer vi inte längre.

Björn Fischler fortsätter:

– Vi uppfattar att det ytterst är regionledningen som är ansvariga för vad sjukhuset gör. Då menar vi den delen av regionledningen som är politiskt tillsatt. Därmed tycker vi inte att det här priset fyller någon funktion. Det är tomt tal.