I mars 2019 stängde hematologiavdelningen i Uddevalla och flyttade till tillfälliga lokaler på Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan i väntan på en permanent lösning. Men bygget av den nya avdelningen har dragit ut på tiden och när de planerade lokalerna nu dessutom visat sig bli mindre än utlovat har läkarkåren surnat till.

– Någonstans mitt i allt detta kokade frustrationen över och fyra hematologer sa upp sig, säger Johan Klaar, ordförande för sektion NU i Västra Götalands läkarförening, till Läkartidningen.

Enligt P4 Väst hotar ytterligare tre läkare att göra detsamma eftersom de inte anser att vården bedrivs patientsäkert.

– Man kan kompromissa med att vi i personalen har små ytor att jobba på, eller att vi är för få under en viss tid, men man kan inte kompromissa om svårt cancersjuka patienters liv, har överläkaren Johanna Abelsson tidigare sagt till Bohusläningen.

Mycket av kritiken bygger på att hematologavdelningens patienter, trots hög infektionskänslighet, tvingas flytta runt mellan olika sjukhus och avdelningar. Bland annat har de blandats med infektionspatienter.

– Vi har haft myelompatienter som har kommit in för värk, och som har smittats av covid eller andra sjukdomar på sjukhuset och dött, på grund av att vi inte har rum och lokaler som är säkrade, har Johanna Abelsson sagt i en radiointervju.

Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus tillhör sjukhusförvaltningen NU-sjukvården, vars styrelse har kommenterat uppsägningarna i ett pressmeddelande.

− Vi i styrelsen beklagar den uppkomna situationen, att flera läkare inom hematologin har valt att säga upp sig, eller planerar att säga upp sig, och den oro detta väcker hos våra patienter. Vi förstår och uppskattar läkarnas engagemang för att få till så bra lokaler som möjligt för vården av NU-sjukvårdens patienter med blodcancer och andra blodsjukdomar, säger styrelseordförande Peter Heie (C) och vice ordförande Carina Åström (S).

De vänder sig dock emot att läkarna vill se en större investering än det lagda förslag som väntas kosta 25 miljoner kronor.

– Med ledningens förslag kan patienterna få tillgång till nya lokaler på avdelning 45 redan nästa höst, eftersom sjukhuset äger rätt att fatta det beslutet på egen hand, då investeringen inte överstiger 25 miljoner kronor. Den lösning som läkarna föredrar innebär en större investering än 25 miljoner. Det skulle innebära en fördröjning med flera år eftersom den först kräver ett regionalt beslut.

Sjukhusledningen har nu fått i uppdrag att återkomma senast den 3 mars med ett förslag till inriktningsbeslut, utifrån den ekonomiska ramen på 25 miljoner kronor.

Varken Johanna Abelsson eller Mats Hardling, medicinskt ledningsansvarig på hematologen, vill i dagsläget uttala sig i Läkartidningen. Mats Hardling skriver i ett mejl att läkarna inte ser att det skulle gagna processen: »Allt vi vill är att få till stånd ett investeringsbeslut för en patientsäker hematologisk vårdavdelning«.

Johan Klaar från läkarföreningen säger dock att han hoppas på en lösning som alla parter är nöjda med så fort som möjligt.

– Ledningen och verksamheten behöver sätta sig ner i en konstruktiv dialog och komma överens om hur man ska gå vidare nu och vilka mål som är rimliga att uppnå. De signaler vi får är att en sådan dialog är påbörjad och på god väg.