Att få till fler nationella preparandkurser för att hjälpa utlandsutbildade läkare inför det medicinska kunskapsprovet, är en av de 47 punkterna som Läkarförbundet presenterade förra året i en kompetensförsörjningsplan. Det finns preparandkurser i dag, men alldeles för få enligt förbundet.

Nu har Läkarförbundet fått 5,7 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för att starta en kurs i pilotform. Den är digital och nationell för att nå så många som möjligt och genomförs av Karolinska institutet.

– Vi är glada att staten stödjer satsningen på kompetensförsörjning av läkare. Många av våra kolleger är utbildade utomlands och behövs för att klara av behoven i vården. Genom preparandkursen vill vi stärka deras kunskaper i den svenska hälso- och sjukvården men också i terminologin, säger Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Syftet med preparandkursen är att förbättra gruppens möjligheter att klara kunskapsprovet och snabbare kunna bidra som läkare i den svenska hälso- och sjukvården, enligt Läkarförbundet.

Den nationella kursen ska starta i april. Under 24 veckor kommer 80 deltagare att få uppdatera sina medicinska kunskaper och lära sig medicinska termer och det språkbruk som används i svensk sjukvård. Specialister inom ett 30-tal olika medicinska discipliner kommer att föreläsa, studenter vid KI agerar språkstöd och seniora läkare är mentorer till deltagarna.

Läkare som är utbildade utanför EU/EES och vill ha en svensk läkarlegitimation måste först klara det medicinska kunskapsprovet, som består av en teoretisk och en praktisk del. Kunskapsprovet anordnas av Umeå universitet, på Socialstyrelsens uppdrag.

Den teoretiska delen har sedan starten fått kritik för att vara både för svår och rikta in sig på fel kunskaper, och många misslyckas med den. Under de senaste fem åren har i genomsnitt en femtedel av dem som examinerats klarat provet med godkänt resultat.

Enligt Madeleine Liljegren, som är ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, har många efterfrågat ett bättre stöd för att kunna förbereda sig inför provet.

Anmälan till preparandkursen kommer att utlysas inom kort på Karolinska Institutets webbplats, enligt Läkarförbundet.