Brevet har adresserats till socialminister Lena Hallengren (S) och är en uppföljning på det möte som vårdfacken hade med Lena Hallengren och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) häromveckan.

Efter mötet sa Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale till Läkartidningen att hon såg det som positivt att regeringen tog frågan om arbetsmiljön i vården på allvar, men efterlyste samtidigt konkreta åtgärder. Någon kriskommission ville ministrarna nämligen inte utlova.

Det brev som på onsdagen skickats till socialministern är en uppföljning på mötet och återigen lyfts kravet på en kriskommission.

»Uppdraget bör fokusera på att ta fram förslag på åtgärder som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Kommissionen bör vara brett sammansatt med representanter från professionen, Ivo, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen samt arbetsgivarsidan«, skriver de tre vårdfacken i brevet.

De beskriver en ond spiral av bemanningsproblem som i sin tur föder såväl arbetsmiljöproblem som brister i kvalitet och patientsäkerhet. Återigen trycker de också på bland annat rätten till vila och återhämtning för vårdens medarbetare, liksom tydliga mål om fler vårdplatser och en nationell samordning av vårdköerna.

Läs också:

Oppositionen vill se nationell plan och uppföljning för fler vårdplatser

V ställer sig bakom vårdfackens krav på kriskommission