Efter nyheten i januari om att föreläsaren och före detta buddistmunken Björn Natthiko Lindeblad valt att avsluta sitt liv aktualiserades återigen frågan om assisterat döende i Sverige.

Det märktes även i Läkartidningen. För ett par veckor sedan skrev Ingemar Engström, tidigare ordförande för Läkaresällskapets etikdelegation, och Mikael Sandlund, nuvarande ordförande för etikdelegationen, en debattartikel där de riktade kritik mot Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Anledningen var att Torsten Mossberg refererat till »bödlar« när han, med anledning av Björn Natthiko Lindeblads bortgång, medverkade i en tv-intervju om assisterat döende. Den typen av ordval och retorik är inte lämplig i en synnerligen svår etisk fråga, menade debattörerna.

I ett debattsvar höll Torsten Mossberg med om att assisterat döende är en svår och komplicerad fråga och att han använt ett olämpligt ordval. Samtidigt framhöll han att frågan om assisterat döende behöver problematiseras mer.

Mot den bakgrunden föreslog Torsten Mossberg att representanter för Svenska läkaresällskapet och Läkarförbundet samlas till ett konstruktivt seminarium kring frågan.

Läkaresällskapet tog direkt Torsten Mossbergs utsträckta hand. Mikael Sandlund lät i artikelkommentarerna meddela att han bjudit in Läkarförbundet till ett webbseminarium i februari.

Men något sådant digitalt seminarium ser det inte ut att bli.

– Jag har svarat dem att det där var lite hastigt. Det är svårt att samla folk och dessutom förbereda sig på ett bra sätt, säger Torsten Mossberg.

I stället har nu Läkarförbundet skickat en egen inbjudan till Läkaresällskapet om ett fysiskt möte. Förhoppningen är att mötet kan hållas i slutet av mars.

– Vi har diskuterat internt i förbundet och i etik- och ansvarsrådet och vi tycker att det är en stor fördel om vi kan träffas personligen och diskutera i stället för att göra det digitalt. Alla är väl precis som vi trötta på digitala möten och diskussionen blir lite trist digitalt.

Vad hoppas du ett sådant möte ska ge?

– Vad jag efterlyser är mer en sansad diskussion än en debatt. Syftet är att väga argument för och emot och förhoppningsvis enas om ett förhållningssätt till frågan framöver. Vi kan ju komma fram till att vi och sällskapet har olika inställning i frågan, att vi är helt överens om vissa frågor eller delar, men det finns andra delar där vi har olika åsikter.

Mikael Sandlund bekräftar att han tagit del av inbjudan från Torsten Mossberg och att han skickat den vidare till styrelsen. Även om sällskapet formellt sett inte har svarat ännu så är Mikael Sandlund positiv till Läkarförbundets initiativ.

– Vår grundtanke med ett digitalt seminarium var väl att vi kunde passa på nu när många är engagerade i frågan och att vi pratar om det, men det här är säkert också en väldigt bra idé, säger han.

Mikael Sandlund konstaterar att läkarkåren är splittrad kring frågan om läkarassisterat döende. En del läkare är bestämda motståndare, andra mer positiva och att det däremellan finns en grupp som är tveksam.

– Så kommer det ju att fortsätta att vara och det är ju inte unikt för den här frågan. Då är det ju rimligt att vi som organiserar läkare på lite olika sätt intar en position som är välkomnande och öppen och erbjuder tillfälle att prata om frågan, särskilt för den här gruppen i mitten.

Läkaresällskapet förordar att man tillsätter en parlamentarisk utredning om läkarassisterat döende. Läkarförbundet har varit mer tveksamma till en sådan utredning. Men förra året genomförde förbundet en stor enkätundersökning bland sina medlemmar som visade att fyra av tio var positiva till legalisering av dödshjälp. Då uppgav Torsten Mossberg att förbundet med anledning av resultaten intagit en mer ödmjuk inställning och öppnare attityd till en utredning av något slag.

Läs mer:

Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Torsten Mossberg: Vi bör samlas till konstruktivt seminarium

Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp

SÖK HJÄLP OM DU HAR TANKAR PÅ ATT TA DITT LIV

Funderar du eller någon i din närhet på att ta sitt liv? Det finns hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Ett sätt kan vara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

Mind Självmordslinjen: prata via chatt eller på telefon 90101

Jourhavande medmänniska: prata via chatt eller på 08-702 16 80

Riksförbundet SPES, drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord: 020-18 18 00

Jourhavande präst: Nås via 112