Hela 16 organisationer och föreningar ligger bakom debattartikeln i Dagens Nyheter, bland dem Läkarförbundet och Svenska skolläkarföreningen, liksom Unicef Sverige och Suicide Zero. Tillsammans lyfter de att varannan 15-åring lider av psykiska besvär och att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga, samtidigt som många tvingas vänta länge på vård.

»Att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är som att ösa vatten ur en båt med hål i skrovet om vi inte samtidigt genomför insatser för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykiskt välbefinnande bland barn och unga.«

Debattörernas förslag är att sätta psykisk hälsa på schemat för alla elever i grundskolan och gymnasiet. De drar paralleller till Finland, där hälsokunskap är ett skolämne sedan 2004. De efterlyser dock politiska beslut på nationell nivå för att inte lokala skillnader ska uppstå och frågar sig retoriskt vad vi väntar på. »Det fina med förebyggande insatser är att de bekostar sig själva i slutändan. Ofta får man tillbaka insatsen flera gånger om genom minskade vårdkostnader, färre kommunala insatser och ökad sysselsättning.«

Debattörernas förslag

Undervisning i psykisk hälsa under skoltid för alla elever i grundskolan och gymnasiet.

Rätt kompetens hos den personal som ger undervisningen.

Metoder förankrade i forskning, exempelvis åldersanpassade program.

Tillgång till resurser och material för att genomföra undervisningen.

Kraftigt förstärkt elevhälsa.