Läkartidningen har tidigare rapporterat att både Stockholms stad och Örebro kommun anställt egna läkare på strategisk nivå i syfte att stärka den kommunala hälso- och sjukvården, inte minst när det gäller vården av äldre.

Den typen av läkare med medicinskt ledningsansvar behöver införas i alla kommuner. Det skriver nu Läkarförbundet och Pensionärernas riksorganisation (PRO) i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

Förbundet och PRO pekar på att pandemin blottlagt brister, bland annat när det gäller läkarmedverkan och medicinska insatser, i vården för äldre på särskilda boenden och i hemtjänst.

Debattörerna lyfter också fram dagens oklara ansvarsfördelning där kommunerna ansvarar för omsorgen som ges av exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor, medan regionerna står för läkarinsatserna.

Mot den bakgrunden anser Läkarförbundet och PRO att det inte bara ska vara möjligt för kommuner att anställa en medicinskt ledningsansvarig läkare, utan att en sådan bör finnas i alla kommuner.

En medicinskt ledningsansvarig läkare kan både vara en kvalificerad kravställare gentemot regionen, upprätta krisplaner kopplat till vårdbehov och utvärdera regionens insatser, avslutar organisationerna.

Läs mer:

Stockholms läkarstrateg: Det som driver mig är de sköra patienterna