Marina Tuutma, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för Distriktsläkarföreningen. Pressbild.

Läkartidningen rapporterade tidigare i veckan om ett samarbete mellan Försäkringskassan och branschföreningen Sveriges företagshälsor med målet att förenkla sjukskrivningar och sjukintyg genom ny teknik. En tanke som har bollats är att diagnoskoder ska kunna hämtas direkt ur journaler, och att patienten kan godkänna datahämtningen via bank-id. Enligt Dagens Medicin, som var först med att rapportera om planerna, kan kortare sjukskrivningar på maximalt en månad få en förenklad hantering, eftersom intygen ändå inte hinner handläggas innan patienten gått tillbaka till jobbet.

Både Läkarförbundet och Distriktsläkarförbundet, DLF, ser positivt på planerna, skriver förbundets andre vice ordförande och DLF:s ordförande Marina Tuutma i ett mejl till Läkartidningen. »Enkla sjukfall, enkel hantering«, summerar hon.

»Att skriva läkarintyg tar allt mer tid och har under senare år inneburit ett växande arbetsmiljöproblem för läkarna och de får lägga allt mer tid på att komplettera läkarintyg. Och man måste ta vara på de möjligheter som smarta digitala lösningar kan ge.«

Däremot tycker hon att Försäkringskassan borde ha en dialog med läkarkåren och varnar för att myndigheten kan hamna fel om inte professionen bjuds in till utvecklingsprocessen redan i ett tidigt stadium.

»Vi förutsätter att Försäkringskassan nu kontaktar Läkarförbundet för en dialog, det har alla att vinna på«, avslutar Marina Tuutma.

Läs också:
Enklare sjukintyg utreds – diagnoskod kan tas direkt ur journal