Det råder ett mycket pressat läge för akutsjukhusen i Stockholm just nu. Den senaste tiden har larmen om överfulla akutmottagningar och brist på vårdplatser avlöst varandra.

För att lösa situationen återlanserar nu läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset sitt förslag om att öppna akutmottagningen i den gamla sjukhusbyggnaden i Solna. Dessutom vill man skapa 4–5 akutvårdsavdelningar med omkring 100 vårdplatser och en utbildningsenhet för läkare och övrig sjukhuspersonal.

– Vi får höra att det är orealistiskt, men att inte ens utreda saken är orimligt när lokalerna ändå finns. Det tar säkert tid och kostar en del att ställa dem i ordning, men det är väl bättre att bedriva sjukvård för stockholmarna än att sälja och exploatera marken till annat, säger Mikael Nilsson, huvudskyddsombud för läkarföreningen på Karolinska, till Svenska Dagbladet.

Förslaget lyftes fram av läkarföreningen redan 2018 när den gamla akutmottagningen stängde och den nya mer högspecialiserade intensivakuten startade sin verksamhet i Nya Karolinska Solna.

Men den nya intensivakuten, som hanterar de allra svårast sjuka patienterna, tar emot avsevärt färre besök jämfört med den gamla akuten. Därför ville läkarföreningen att den gamla akutmottagningen skulle behållas.

Tanken är att den nygamla akuten ska dimensioneras för omkring 30 000 patienter för år. Med en sådan akutmottagning kan man både klara akutsjukvårdens uppdrag, behålla läkarnas kompetens och klara läkarutbildningen, anser läkarföreningen.

– Snacka om att det skulle locka de unga, de vill ju gärna jobba med akutvård, det är spännande och det händer saker hela tiden. Att bemanna både mottagningen och akutvårdsavdelningarna skulle nog inte bli något större problem, säger Mikael Nilsson.

Även Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, anser att det behövs ytterligare en akutmottagning för vanliga akutfall.

– Om det sedan sker genom att man verkligen bygger ett nytt sjukhus eller om man återigen öppnar delar av den gamla KS-akuten spelar egentligen ingen roll. Men en ny akut skulle lösa en stor del av dagens väldigt pressade läge, säger Johan Styrud, till Svenska Dagbladet.