Illustration: Läkemedelsverket

Uppdraget innebär att Läkemedelsverket ska uppdatera och förvalta Läkemedelsboken. Nya tekniska lösningar ska tas fram, och innehållet ska granskas och hållas aktuellt.

– Producentobunden, icke reklamfinansierad information som bidrar till en jämlik läkemedelsanvändning är en hörnsten inom hälso- och sjukvården. Det är därför som Läkemedelsboken är ett efterfrågat inslag i den nationella kunskapsstyrningen. Vi är väldigt glada för detta besked som innebär att Läkemedelsboken nyetableras, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson, i ett pressmeddelande.

– Läkemedelsboken är ett uppskattat och viktigt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, och informationen är dessutom producentobunden och reklamfri. Med detta uppdrag ska Läkemedelsverket finna en lämplig organisering och styrning för ett långsiktigt arbete med boken, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hösten 2018 kom nyheten att Läkemedelsverket planerade att lägga ned Läkemedelsboken av kostnadsskäl, något som många genast beklagade och protesterade emot. Någon annan lämplig producentobunden aktör att lämna över uppdraget till dök heller inte upp. En lång rad organisationer, däribland Läkarförbundet, vädjade till Läkemedelsverket att tänka om och till Socialdepartementet att gå in med finansiering. Under förra året hade verket regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att driva Läkemedelsboken vidare. Uppdraget redovisades i september förra året. Och i dag har regeringen alltså beslutat att ge Läkemedelsverket i uppdrag att fortsatt driva och förvalta Läkemedelsboken.

Det nya uppdraget ska slutredovisas senast den sista mars 2024.

 

Läs även:

Ny webbaserad Läkemedelsbok kan lanseras om ett par år

Läkemedelsverket ska utreda fortsättning för Läkemedelsboken

Lösning kan vara på gång för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket svarar om Läkemedelsboken: Informationskanaler behöver utvecklas i samråd

Nedläggningen av Läkemedelsboken: Befintliga informationskanaler bör bevaras och utvecklas

Läkemedelsverket letar lämplig aktör att ta över Läkemedelsboken

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

Flera organisationer vädjar: Behåll Läkemedelsboken

Läkemedelsverket vill låta ny aktör ta över Läkemedelsboken

Läkemedelsboken borta om ett år