SVT Nyheter har varit i kontakt med flera regioner i landet för att få en bild av hur antalet öppna och stängda vårdplatser förändrats över tid. Medan flera regioner har lämnat uppgifter, har Region Dalarna belagt dem med sekretess.

Regionen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget med Rysslands militära upptrappning utanför Ukraina, och påpekar att man är en del av totalförsvaret. Regionen finner stöd för sin hållning i offentlighets- och sekretesslagen.

– Det handlar om risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer. Den osäkerhet som råder i Europa just nu, med Ryssland och Ukraina, det påverkar vår formulering och våra analyser, säger Ann-Sofie Masth, pressansvarig vid Region Dalarna, till SVT Nyheter Dalarna.

Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor, tycker att beslutet är anmärkningsvärt och motiveringen krystad. Han menar att det ligger på regering och utrikesdepartementet att utlysa beredskapsläge och att regionerna inte ska fatta sådana här beslut.

– Nej, sköt sjukvården och låt säkerhetspolitiska frågor avgöras av de myndigheter som har kompetens och befogenheter. Regionerna får inte hitta på en egen variant på det här, säger han till SVT.