EMA:s säkerhetskommitté PRAC har tidigare kommit fram till att det inte finns några bevis för att vaccinering med Comirnaty eller Spikevax kan störa kvinnors menscykel.

Men nu granskas frågan på nytt. Bakgrunden är rapporter om mensrubbningar som kommit in till myndigheterna, samt »ny information som publicerats«, enligt EMA.

Myndigheten betonar samtidigt att mensrubbningar är mycket vanligt och ett orsakssamband mellan covidvaccinering och störningar av menscykeln inte har slagits fast.

I Sverige har minst 5 700 kvinnor hittills rapporterat mensrubbningar efter covidvaccinering, enligt TT.