2018 tecknade Västra Götaland regionen ett avtal med det amerikanska bolaget Cerner för att få deras IT-system Millennium. Lösningen ska ersätta en rad av sjukvårdens befintliga IT-system och skapa en ny gemensam vårdinformationsmiljö, där all patientinformation samlas.

Tanken var att det nya systemet skulle börja införas våren 2021 och vara infört i all hälso- och sjukvård 2023. Men anpassningen till svenska förhållanden har gått trögt och tidsplanen har fått justeras flera gånger. Vårdsystemet har även fått kritik av läkare för att innebära en patientfara.

Och nu verkar regionen ha fått nog. I ett brev, som SVT Nyheter Väst tagit del av, anklagar regiondirektör Ann-Sofi Lodin bolaget Cerner för att inte ha levererat det man kommit överens om.

»Reklamationen är en del av avtalsarbetet där VGR påtalar brister i Cerners leverans«, skriver Ann-Sofi Lodin i en kommentar till SVT Nyheter Väst.

Man pekar på flera allvarliga brister, bland annat kan Cerner inte garantera att systemet kan drivas med full funktionalitet utan att vara anslutet till någon molntjänst – vilket anges som en grundläggande förutsättning i avtalet.

Regionen menar också att systemet inte följer svensk lagstiftning med avseende på patientsäkerheten och att personuppgifter och patientdata inte hanteras på ett säkert sätt.

Enligt Västra Götalandsregionen handlar det om avtalsbrott och företaget får 60 dagar på sig att presentera en plan för att komma till rätta med problemen. I brevet står också att »…avtalsbrotten har orsakat VGR betydande skada. Cerner är skyldiga att ersätta VGR för denna skada«. Något exakt belopp anges inte, men det står att att problemen har kostat skattebetalarna minst en halv miljard kronor.

Även Region Skåne har köpt Millennium av Cerner. Deras arbete dras också med stora förseningar och just nu finns ingen tidplan för när det nya vårdinformationssystemet ska vara infört. Men man räknar med att kunna ta projektet i mål.

– Jag har full tillit att man hittar bra lösningar tillsammans med Cerner, som är patientsäkra och som är bra för våra användare, säger Harald Roos, styrgruppsordförande för Skånes digitala vårdsystem (SDV), till SVT Nyheter Skåne.