Nuvaxovid är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU och är framtaget i en mer traditionell tillverkningsprocess än mRNA-vaccinerna, enligt ett pressmeddelande. Det innebär att personer som av medicinska skäl inte bör vaccineras med mRNA-vaccinerna, Spikevax från Moderna och Comirnaty från Pfizer/Biontech, nu också får möjlighet till vaccination. Samtidigt finns förhoppningar om att Nuvaxovid kan ge bättre skydd mot covid-19 för grupper med nedsatt immunförsvar och som svarat dåligt på de vaccin som hittills funnits.

I en intervju med Svenska Dagbladet säger statsepidemiolog Anders Tegnell att vaccinet även kan komma i fråga för ytterligare en grupp; personer som är skeptiska till mRNA-vacciner och hellre velat se ett traditionellt proteinbaserat vaccin.

– Vi har fått signaler från vaccinsamordnarna i regionerna att det finns människor som mer eller mindre går och väntar på andra typer av vaccin.

Det nya vaccinet är också ett sätt att gardera Sverige mot eventuella leveransproblem av andra vacciner.

– Det är alltid bra att ha mer än en typ av produkt på banan om det finns sådana möjligheter, till exempel om något oförmodat skulle inträffa – produktionsproblem eller något liknande, säger Anders Tegnell.

Gravida bör dock även i fortsättningen vaccineras med mRNA-vaccinerna eftersom det ännu saknas tillräckligt med data kring den här gruppen.

Nuvavoxid har ännu inte levererats till Sverige, men väntas komma inom den närmaste månaden.