Socialdepartementet har nyligen skickat ut ett förslag om ändringar i arbetsskadeförsäkringen. Målet är att fler yrkesgrupper ska kunna få ersättning om de smittas av en samhällsfarlig sjukdom på jobbet.

De sjukdomar som kan ge ersättning finns listade i förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskydd, FASP. Det handlar till exempel om sjukdomar som salmonella, hepatit C och tuberkulos. Men även samhällsfarliga sjukdomar som covid-19 och sars finns med.

Skyddet gäller dock bara arbete vid vissa arbetsplatser och arbetsuppgifter, vilket i princip innebär att det bara är laboratorie- och vårdpersonal som kan få arbetsskadeersättning.

För att fler yrkesgrupper ska kunna omfattas föreslår socialdepartementet ett tillägg. Men i detta fall ska regleringen inte utgå från listan över sjukdomar som finns i FASP. I stället gör man ett särskilt tillägg som säger att sjukdomar som klassats som samhällsfarliga ska kunna ge ersättning om man smittats på jobbet. Samtidigt föreslås dessa sjukdomar (covid-19, sars, ebola och smittkoppor) strykas från listan i FASP.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) har arbetat för att fler ska kunna få ersättning om de smittas av covid-19 på jobbet. Men nu varnar man för att de föreslagna förändringarna kan få motsatt effekt om covid-19 skulle sluta klassas som samhällsfarlig.

– Om regeringen dels tar bort covid-19 från listan över samhällsfarliga sjukdomar, dels tar bort covid-19 från listan i FASP så innebär det att inte heller vårdpersonal längre kan få arbetsskadeersättning om de får långtidscovid efter att ha smittats på sina arbetsplatser, säger Svante Uhlin, försäkringsexpert på OFR, till Dagens Medicin.

I promemorian skriver regeringen att om covid-19 inte klassas som en samhällsfarlig sjukdom, så ska man på nytt ta ställning till om covid-19 ska föras in i FASP-bilagan över smittsamma sjukdomar.

Men enligt OFR räcker inte den skrivningen.

– OFR säger ja till att utvidga kretsen i förordningen, men vi säger blankt nej till att regeringen tar bort covid-19 från FASP-listan, säger Svante Uhlin till Dagens Medicin.