Enligt Expressen fick Högsta domstolens ordförande Anders Eka kännedom om den nu pågående brottsutredningen – där brottsmisstanken gäller ringa stöld – strax före jul. Sedan dess ska Ann-Christine Lindeblad inte ha varit i tjänst.

Enligt Anders Eka uppstod misstanken vid »ett matvaruinköp«.

Chefsåklagare Per Nichols vid särskilda åklagarkammaren bekräftar att det gäller ringa stöld, men vill inte kommentera utredningen ytterligare.

Brottsmålsadvokaten Johan Eriksson uppger dock att hans klient kommer att ta emot ett strafföreläggande, vilket innebär att hon har erkänt.

Ann-Christine Lindeblad är domare i Högsta domstolen sedan 2002. Hon har även en rad andra tunga uppdrag på meritlistan, där ibland sitt nuvarande uppdrag som ordförande i Överklagandenämnden för etikprövning.

Hon kommer inte att återgå i tjänst utan gå i pension inom kort och hon kommer också att avveckla alla sina sidouppdrag, enligt Johan Eriksson.

– Hon beklagar djupt det som har inträffat. Hon har känt sig hårt pressad både i arbetet och privat den senaste tiden. Hon har beslutat att ta konsekvenserna av det här. Hon har inte deltagit i HD:s verksamhet efter den här händelsen och hon kommer inte göra det någon mer gång heller, säger han till Expressen.

Enligt chefsåklagaren väntas utredningen vara färdig inom några veckor.