Under 20 dagar i november 2020 konstaterades tio patienter, alla med koppling till en och samma vårdavdelning, smittade med covid-19. De yngsta patienterna var i 50-årsåldern och de äldsta närmare 90.

Fram till den 22 januari avled åtta av patienterna, två av dem med covid-19 som huvuddiagnos. Men Region Norrbotten utesluter inte att sjukdomen påverkat de andra sex patienternas livslängd.

– Det är otroligt beklagligt att det har hänt. Vi glömmer lite vilket otroligt potent virus det är vi har haft att göra med, säger regionchefläkare Moa Bjerner till Läkartidningen.

– Vad som varit indexfallet vet vi inte, det gick inte att klarlägga exakt var smittan kom in. Men patienterna har inte varit smittade när de kom till avdelningen utan blivit smittade där.

Förutom de 10 patienterna smittades 21 medarbetare. Regionen har gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Vårdskadorna bedöms som betydande till katastrofala. Och efter händelsen har regionen vidtagit flera åtgärder gällande exempelvis vårdhygien och smittspårning.

– Det var en dyrköpt lärdom, men något liknande har inte inträffat någon annanstans i regionen efter det här. Vi har helt andra rutiner i dag än vad vi hade då, säger Moa Bjerner.