När patentskyddet för en läkemedelssubstans löper ut är det vanligt att initiativen för att hitta nya sätt att använda de här läkemedlen sinar.

Nu sparkar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket i gång ett nationellt pilotprojekt där man ska ta fram en modell som forskare ska kunna använda för att vaska fram nya sätt att använda äldre läkemedel.

— Vi vill hitta en modell som kan hjälpa forskare inom främst akademi och sjukvård att omvandla forskning till en godkänd indikation för läkemedel och som dessutom ingår i högkostnadsskyddet, säger Torbjörn Söderström, chefsläkare vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

I pilotprojektet ska fem äldre läkemedel genomgå modellens olika steg. En viktig del av projektet blir också att titta närmare på möjligheten för läkemedlen att ingå i högkostnadsskyddet.

Nu blir det fritt fram för de akademiska forskare och ideella organisationer utan vinstintresse som vill delta i pilotprojektet att komma med förslag på lämpliga läkemedel.

Torbjörn Söderström påpekar att det i dag är långt ifrån säkert att ökad kunskap om nya användningsområden resulterar i nya godkända indikationer. I stället kan det bli tal om förskrivning på licens eller utanför godkänd indikation, så kallad off label-förskrivning.

— Förskrivning utanför godkänd indikation är något som vi helst vill undvika. Läkemedelsbehandling som baseras på kliniska studier och har ett formellt godkännande är tryggare för både patient och läkare, och ger dessutom en mer jämlik vård för alla patienter i Sverige, säger Torbjörn Söderström.

Pilotprojektet kommer att pågå i två år.