Region Uppsala har sedan tidigare beslutat att utreda om viss bassjukvård skulle kunna flytta ut från Akademiska sjukhuset och i stället bedrivas på Lasarettet i Enköping, andra regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige, primärvården, eller av privata vårdgivare.

Tanken är att renodla Akademiska sjukhusets högspecialiserade uppdrag och komma till rätta med sjukhusets problem med ekonomi och tillgänglighet.

Nu har sjukhusstyrelsen i Region Uppsala tagit nästa steg i arbetet. Under måndagen beslutades att man ska ta fram en plan för flytt av viss kirurgi från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping, samt en plan för att flytta viss vård från Enköping till privata vårdgivare.

Dessutom fattades beslut om särskilda satsningar på öppenvården inom ögon-, öron och hudsjukdomar. Målet är att nå vårdgarantins gränser och för att nå dit avsätts 10 miljoner kronor för att köpa vård. Satsningen finansieras enligt regionen med särskilda statsbidrag för att korta köer.

Läs mer:

Eventuell flytt av bassjukvård oroar facket på Akademiska

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata aktörer