Patienten kom till Södersjukhusets akutmottagning en kväll förra våren med en blödning i mag–tarmkanalen. Då togs beslut om vård på en högre vårdnivå. Men platsläget på Iva och postop var mycket ansträngt, och när patienten blev mer stabil skickades denne till »sedvanlig vårdavdelning«, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.

Men nästa morgon hittas patienten okontaktbar med en stor blödning från munnen. Återupplivningsförsök inleds. Patienten har ingen puls när akutteamet kommer och dödförklaras senare.

I Sös lex Maria-anmälan, som kom till Inspektionen för vård och omsorg nu i februari, skriver sjukhuset att den grundläggande orsaken bakom dödsfallet är platsbrist. Andra faktorer är brister i kommunikationen mellan personal och brister i överrapporteringsrutiner från akuten till vårdavdelningen.

Andreas Fischer, kirurg på Södersjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna i Stockholm, säger att han inte känner till det aktuella fallet, men att det är en mycket allvarlig händelse.

– Har man ett obevittnat hjärtstopp på ett sjukhus, då har man gravt missat övervakning av patienten och missbedömt patientens sjukdomsbild och vårdbehov, säger han till Läkartidningen.

Chefläkare Anne Kierkegaard skriver i ett mejl till Läkartidningen att händelsen inträffade när Södersjukhuset var i förstärkningsläge med anledning av covid-19-pandemin. Då hade sjukhuset dubbelt så många Iva-platser som normalt. Alla var belagda, varav 80 procent med covid-19-patienter.

Hon menar att dödsfallet var potentiellt undvikbart om patienten varit på Iva. »Kontinuerlig övervakning och bättre venös infart skulle förmodligen ha lett till tidigare upptäckt och snabbare behandling av blödningen, men det har inte bedömts som säkert att det hade kunnat rädda patientens liv«, skriver Anne Kierkegaard.

Andreas Fischer och annan personal på Södersjukhuset har under en längre tid larmat om en svår situation med platsbrist. I somras kopplade exempelvis läkare på akuten dödsfall till långa väntetider. Då hade det framkommit att det saknades resurser för akuta operationer.

Andreas Fischer hänvisar också till forskning, bland annat av Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, som visat på sambandet mellan överbelastade akutmottagningar och ökad dödlighet.

– Dödsfall till följd av vårdplatsbrist är väldokumenterad i studier. Och tyvärr är belastningen hög. Vi har ingen luft i systemet. Vi trycker in folk där det finns plats. Då ökar vårdskadorna och folk dör.

Anne Kierkegaard skriver i sitt mejl också att antalet intensivvårdsplatser har utökats så långt det går i nuvarande lokaler. Därför planeras en större Iva till 2024. Man kommer även att skapa fler platser för kontinuerlig övervakning och observation, och det görs »flertalet insatser för att säkerställa tillgång till specialistsjuksköterskor inom intensivvård«.

Läs även:

Pressat läge på sjukhus i Stockholm

Ny rapport: Ökad överdödlighet vid hög belastning på akuten

Flera rapporterar om svår situation för vården inom Södersjukhuset

Läkarens larm om platsbrist delades tiotusentals gånger