När Västra Götalandsregionen på tisdagen beslutar om detaljbudgeten för 2022, ställs några mål för framtiden också upp. Exempelvis ska antalet samordnade individuella planer (sip) öka. Men politikerna vill också att de digitala vårdbesöken inom regionen ska öka. 2024 ska 20 procent av alla vårdbesök vara digitala.

– Det är en målsättning vi arbetar med för att få fart på de digitala lösningarna, säger Pär Lundqvist (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Han påpekar att man lagt ribban ganska högt, med tanke på att andelen i fjol blott var 6,3 procent. Men enligt Pär Lundqvist finns en förväntan bland befolkningen om att vården ska vara mer digital.

– Det är en del av ett modernt hälso- och sjukvårdsystem; man kan använda resurserna på ett effektivt sätt, och det finns en förväntan på detta. Så det handlar inte primärt om att spara pengar, säger han och fortsätter:

– Jag tror inte – sett i backspegeln – att målet med 20 procent kommer att te sig så visionärt, även om det känns så just nu.

Han är dock noggrann med att poängtera att inga patienter ska tvingas till digital vård. Det ska alltid finns fysisk vård och telefonsamtal för dem som inte vill använda appar och datorer.

För ett år sedan skapade Västra Götalandsregionen rubriker när det grönblå styrt ville sluta betala de privata nätläkarbolagen. Fler regioner följde efter med egna utredningar. Men både de och Västra Götaland kom fram till att det inte gick att undkomma utgifter till de privata nätläkarna.

Finns det en tanke om att öka egen nätvård för att minska utgifterna till de privata bolagen?

– Jag tror inte detta kommer räcka för att hindra det utflödet. Men det skulle möjligen kunna bli en bieffekt, säger Pär Lundqvist.

Som Läkartidningen tidigare berättat har pandemin banat väg för en ökad digitalisering, både inom sjukhusvården och inte minst i primärvården. När politikerna i Västra Götaland nu ställer upp sitt 20-procentsmål, har man dock inte fokuserat på en viss del av vården.

– I detaljbudgeten pekar vi inte ut något särskilt område. Primärvården ligger nära till hands, men vi har ju digitala vårdmöten i andra delar av regionen också, säger Pär Lundqvist.

 

Läs även:

Uppsving för digitala besök på sjukhus

Flerfaldig ökning av digital vård

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare

Fler direktavtal kan bli effekten om regioner slutar betala nätläkare

SKR: Vi tittar på nya modeller för ersättningen till nätläkare