Sjukvården i Region Stockholm har varit ansträngd under en längre tid. Men den senaste veckan har larmrapporterna om överfulla akutmottagningar och vårdplatsbrist duggat särskilt tätt.

Tidigare i veckan rapporterade Dagens Nyheter att situationen på Södersjukhusets akutmottagning var kaosartad med ett stort antal väntande patienter. Många fick vänta på golvet på grund av platsbrist.

I dag, fredag, är både vårdplatsläget och situationen på akuten lite bättre. Det säger Andreas Fischer, kirurg på Södersjukhuset och ordförande för sjukhusläkarna i Stockholm.

– Just nu så är det faktiskt helt okej. Vi har inte jättehögt tryck nu. Det är under hyfsat kontroll. Tidigare på dagen var det ungefär 60 patienter som väntade på akutmottagningen, vilket är ganska normalt.

För att hantera situationen tidigare i veckan beordrades läkare till akutmottagningen, berättar han.

– Alla specialiteter gick ner och bemannade på akutmottagningen för att skotta undan.

Åtgärden gav resultat, men enligt Andreas Fischer får det andra konsekvenser.

– Det blir ett tidsuttag när folk går in och jobbar och då ackumuleras ledig tid framöver. Det är det som blir konsekvensen av den typen av åtgärd. För stunden hjälper det men på sikt blir det att folk får inarbetad ledighet.

Han menar att en huvudsaklig orsak till den ansträngda situationen är vårdplatsbrist.

– Det spelar ingen roll hur snabbt vi hanterar folk på akutmottagningen om det inte finns vårdplatser att lägga patienterna på. För få vårdplatser och delvis sjuk personal – det är huvuddelen av problematiken.

Det är inte bara Södersjukhuset som har ett pressat läge på akutmottagningen. Från Danderyds sjukhus kommer liknande rapporter. Aftonbladet skriver att akuten på Danderyd, som är utformad för 80 patienter, tidigare i veckan hade 140 patienter.

Enligt företrädare för Vårdförbundet fick en patient vänta i 44 timmar på att få komma upp till avdelning.

Dagens Nyheter har också sammanställt siffror som visar att i snitt 18 personer per dygn fått övernatta på akutmottagningen på Danderyds sjukhus under december och januari.

Problemen på akutmottagningen har dock pågått länge än så. I oktober förra året rapporterade Läkartidningen att sjukhusets läkarförening ställt sig bakom en anmälan till Arbetsmiljöverket kopplat till brister på akutmottagningen.

Anette Hein, ordförande för läkarföreningen vid Danderyds sjukhus, pekade på att problemen vid akutmottagningen hänger samman med det besvärliga vårdplatsläget.

– Från läkarföreningens sida skulle vi vilja se ett fastslaget mål om att det ska vara en beläggning på 85 procent för att klara akutsjukhusets skiftningar i belastning. Det behövs för ett bra flöde på akutmottagningen. Vi kan aldrig nå det med en beläggning på över 100 procent, sa Anette Hein då.

Andreas Fischer delar bilden av att det är pressat på flera i sjukhus i Stockholm just nu.

– Den gemensamma faktorn är att vi har för få vårdplatser. Vi har lägst antal vårdplatser i hela Europa. Men vi har också haft ett högre tryck på akuten också. Jag tror att det beror på att restriktionerna har släppts och att folk i större utsträckning återigen vågar söka vård.

Andreas Fischer menar också att vårdplatsbristen hotar patientsäkerheten. Han hänvisar till en färsk SNS-rapport som visar att det finns ett samband mellan överbelastade akutmottagningar och ökad dödlighet.

– Det är ganska väldokumenterat. Statistiken finns. Det dör folk på grund av vårdplatsbristen.