Flera behöriga studenter, som gjort ett kort studieavbrott, kan inte fortsätta studierna eftersom det är för fullt på läkarprogrammet i Uppsala. Det handlar om ett fåtal studenter som nekats plats på termin sex, enligt professor Bertil Lindahl som är ordförande för läkarprogrammets programkommitté.

Upsala Nya Tidning var först med att skriva om problemet. Lokaltidningen har intervjuat flera av de berörda studenterna.

– Det här är så frustrerande, det går ju inte att planera sitt liv, säger studenten Anna till UNT.

Hon är en av studenterna som nu tvingas avbryta läkarstudierna, trots att hon är behörig. Eftersom reservplatserna till termin sex är färre än studenterna som vill och kan gå, har platserna lottats ut i enlighet med ett system som läkarprogrammet vid Uppsala universitet har. Anna drog en nitlott. Senare i vår måste hon ansöka om en plats till höstterminen, men det är inte säkert att hon får en då heller.

Det började med att hon missat en tenta på en tidigare termin och fick göra ett kort studieavbrott. Enligt uppgifter till Läkartidningen var tentan en av de första som genomfördes på distans med övervakning under pandemin. Ovanligt många, cirka 50 studenter, fick underkänt resultat. Cirka 20 studenter misslyckades även med sin omtenta. Till våren klarade dock de flesta att ta de saknade poängen, och kunde fortsätta läkarstudierna på nytt till höstterminen. De kom in på en så kallad reservplats. Sina ordinarie platser hade de blivit av med i och med studieavbrottet.

Uppsalas system med extraplatser innebär att studenter får fortsätta studier i mån om plats, men de kan inte vara säkra på att få göra det. En student med en extraplats kan petas ut från utbildningen oavsett hur väl hen skött studierna, om det blir ont om platser genom att studenter med garanterade platser exempelvis återvänder.

– Man måste söka plats, och får det i mån av plats. Man är alltså inte garanterad en plats, säger Bertil Lindahl till Läkartidningen.

Antalet extraplatser varierar även från termin till termin och på just termin sex är de extra få. För Uppsalastudenterna med extraplatser kom det som en chock att de inte var garanterade att få fortsätta.

– När vi kom in på hösten var vi överlyckliga. Tills mejlet om att ansöka för T6 kom och vi fick veta att antalet platser minskar kraftigt från 114 till 104 från T5 till T6, skriver läkarstudenten Patricia Rodriguez i ett mejl till Läkartidningen.

Hon drog en vinstlott och kan fortsätta studierna. Men hon är kritisk till Uppsalas system och säger att studenterna känner sig lurade. Enligt henne är många omedvetna om hur systemet fungerar. Det finns studenter som har gått upp till fyra terminer på en extraplats. Ett par beskrivs som »väldigt duktiga« studenter som lyckats beta av T1 och T2 på en termin, och erbjudits att hoppa över till termin 3 på extraplatser. De har inte missat en enda tenta. Enligt Patricia Rodriguez har de inte fått information om att de i och med det tappat sina ordinarie studieplatser. Hade de vetat det, hade de inte valt att hoppa över till T3, menar hon.

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet ska, enligt avtal med regeringen, utbilda ungefär hundra nya läkare per termin. Eftersom en viss andel av studenterna, av olika skäl, avbryter sina studier görs alltid ett överintag. För Uppsalas del innebär det att man tar in cirka 125 studenter i stället för 100.

Under utbildningen finns det möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat av programledningen. Det sker exempelvis när någon blir gravid, sjuk eller ska göra militärtjänst. Då är man garanterad studieplats när man återupptar studierna. Om en student däremot själv väljer att ta en paus från studierna för att resa, jobba eller inte blir behörig till nästa kurs/termin, räknas det som ett studieavbrott.

Antalet studieplatser begränsas dels av regeringens mål – examineras flera än hundra studenter per termin får universitet ingen ersättning för dem. Dels på grund av möjligheterna att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

– Det är främst under de kliniska stadierna av utbildningen som kapaciteten är begränsad. Gränsen är betingad av att vi kan erbjuda VFU-platser. Skulle vi ha fler kan vi inte garantera kvaliteten.

Situationen som inträffat under vårterminen på temin sex är ovanlig, enligt Bertil Lindahl.

– Det är sällan att någon som är behörig och vill inte kommer in. Platserna brukar räcka, säger han och fortsätter:

– Hur fulla terminerna är kan vara kan variera mycket. I år var det ett exceptionellt stort antal behöriga som ville gå terminen.

Han tror att det ovanliga läget kan ha uppstått eftersom färre studenter gjort ett avbrott i studierna för att till exempel resa i och med pandemin, men även för att fler är angelägna om att slutföra studierna innan dörren till den gamla läkarutbildningen slår igen.

Den aktuella situationen har lett till skarp kritik från Uppsalastudenterna. Programledningen ger dem till viss del rätt.

– Det finns information om hur systemet ser ut. Men vi håller med om att vi inte har varit tillräckligt tydliga med det. Nu kommer vi att se över informationen till studenterna, säger Bertil Lindahl.

Lärosätet funderar även på att ändra reglerna för extraplatser.

– Jag tycker det är ok att ha ett system med extraplatser. Men kanske bör man ha en gräns på 2–3 terminer, och efter det bör man få ordinarie plats. Jag tror att en tidsgräns skulle minska oron, säger Bertil Lindahl.

År 2020 uppstod ett liknande läge vid läkarprogrammet på Karolinska institutet, då cirka 50 behöriga studenter först inte fick plats på termin tre, fyra och fem. Anledningen till att platserna inte räckte, var att ovanligt många klarat sina omtentor. KI lyckades till sist ordna studieplatser åt samtliga.