För att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck erbjuds alla 65-åriga män i Sverige en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern i buken. Men det är bara 75 procent av de kallade männen som dyker upp. Bland män som inte har svenska som modersmål är deltagandet ännu lägre.

Det är bakgrunden till att Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland nu drar igång ett pilotprojekt där kallelsen kan översättas till nio språk. Genom att scanna en QR-kod på mobilen ska man kunna få information på det språk som telefonen är inställd på.

– Vi lever i ett samhälle där många har andra modersmål än svenska och då behöver kallelser till screeningprogram vara tillgänglig för alla. Vår uppgift är att sprida information så att fler får samma chans att förstå den och ta ett beslut utifrån det. Vi hoppas att det här kan bli ett sätt att få fler att delta i screeningprogrammet och därmed öka jämlikheten i vården, säger Katarina Lannervall, enhetschef RCC Stockholm Gotland, i en kommentar på Vårdgivarguiden Region Stockholm.

I dag finns kallelsen översatt till arabiska, somaliska, polska, thailändska, sorani/kurdiska, tigrinja, persiska och engelska. Om mobiltelefonen är inställd på något annat språk än dessa kommer användaren till den engelska översättningen.

Kallelserna kommer att skickas ut till män i Stockholms län och på Gotland under februari. Det är första gången som den här metoden testas i Sverige, och försöket kommer att utvärderas löpande.

– Om den visar sig framgångsrik hoppas RCC Stockholm Gotland kunna använda den även för andra screeningprogram som exempelvis för livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är viktigt för att kunna bota och vi vet att screeningundersökningar räddar liv, säger Katarina Lannervall.