Under våren kommer regeringen att lägga en proposition som bygger på förslagen i den statliga utredningen om privata vårdförsäkringar som presenterades i oktober förra året. I den föreslås bland annat att Inspektionen för vård och omsorg ska få bättre förutsättningar att utöva tillsyn över försäkringsfinansierad vård.

Utredningen föreslog också att regionerna genom nya regler skulle kunna ställa mer krav och kontrollera vårdgivare som hade andra uppdragsgivare än den offentligfinansierade vården, till exempel försäkringsbolag. Detta för att undvika situationer där vårdgivarna prioriterar försäkringspatienter, och därmed ger dem förtur till vård.

Men utredningen har fått kritik för att inte ha presenterat tillräckligt skarpa förslag. Bland annat har Svenska läkaresällskapet (SLS) kritiserat att utredningen förbigår analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen, och att den saknar både analys och konkreta förslag till reglering av den privata försäkringsmarknaden.

Och nu vill även regeringen gå ett steg längre än förslagen i utredningen.

– Det är fortsatt så att regioner som gärna vill att vi har en »marknadisering«, om man vill uttrycka det så, kan låta det fortgå även med de förslagen, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens på tisdagen.

Så regeringen tillsätter en tilläggsutredning som ska genomföras fram till sommaren och som har två tydliga mål. Regeringen vill att privata vårdgivare inte ska kunna ge samma typ av vård både till försäkringspatienter och patienter i den offentligt finansierade vården. Och offentligfinansierade vårdgivare ska bara få ta emot patienter från de privata vårdgivare som har avtal med regionen i fråga.

– De här förslagen är skarpa. I praktiken innebär de att en privat vårdgivare behöver välja, sa Lena Hallengren.

– Antingen har man avtal med en region och tar emot skattebetalarna som patienter. Eller så har man avtal med ett försäkringsbolag och tar emot deras kunder. På det sättet säkerställer vi att det inte går att köpa sig förtur i den offentligfinansierade vården.

Tilläggsutredningen får en ny utredare, Sofi Nyström som är sektionschef på sektionen för rättslig utredning vid Skatteverket, och ska vara klar redan den 30 juni. Innan dess, någon gång i vår, ska regeringen lägga propositionen som baserar sig på den tidigare utredningen, där remisstiden gick ut i förra veckan.

 

Läs även:

Läkaresällskapet fortsatt kritiskt till utredning om sjukvårdsförsäkringar

Forskare: Hallengren bör rikta skarp kritik mot försäkringsutredare