Under onsdagen lyftes restriktionerna. Deltagartak på olika evenemang, avstånd mellan sällskap och rekommendationer om att jobba hemifrån gäller inte längre. Däremot kvarstår rekommendationen om att stanna hemma vid symtom på covid-19, liksom särskilda försiktighetsåtgärder för ovaccinerade.

– Så som vi känner den här pandemin skulle jag säga att det är över. Pandemin är inte över, men så som vi känner den med restriktioner, begränsningar och tvära kast, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en intervju med Dagens Nyheter.

Dagen innan skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att ta bort klassningen av covid-19 som samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

– Ambitionen är att klassningen upphör och att pandemilagen inte gäller från och med månadsskiftet mars-april, säger Lena Hallengren till tidningen.

Hon medger dock att hon ser en »pedagogisk utmaning« i att få människor att vaccinera sig när restriktioner hävs och klassificeringen som samhällsfarlig sjukdom tas bort. Lena Hallengren säger också att hon välkomnar diskussionen kring att så många människor i utsatta områden inte vaccinerat sig.