Som första region i landet beslutade Region Dalarna strax före jul att införa ett krav på vaccinationsbevis för samtliga anställda, vilket Läkartidningen har rapporterat om. Konsekvensen för ovaccinerade skulle då kunna bli omedelbar omplacering. Men hög frånvaro har gjort det svårt i praktiken. Nu har regionstyrelsen antagit en reviderad tidsplan för att genomföra förflyttningarna.

– Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis kvarstår men vi måste nu sänka införandetakten för att upprätthålla en god patientsäkerhet, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M), i ett pressmeddelande.

I de fall där en omplacering av patientsäkerhetsskäl inte är möjlig ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och vidta skyddsåtgärder inför varje arbetspass. Det handlar bland annat om att genomgå ett antigentest och att bära skyddsutrustning.

Regionen har hittills identifierat runt 260 ovaccinerade medarbetare, varav omkring 165 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs också: Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda