Under förra året ökade antalet ärenden till patientnämnden i Stockholm med 13 procent jämfört med 2020. Totalt inkom 8 010 ärenden, vilket är en ny rekordnotering. Av dessa var 1 255 ärenden relaterade till covid-19.

Sedan mars 2020 kan anmälare ta kontakt med patientnämnden via 1177.se. Under förra året kom 45 procent av ärendena den vägen. 35 procent gick via telefon, 15 procent genom skrivelser och 5 procent via e-post.

Under de senaste åren har patientnämnden också sett att fler anmälningar rör primärvård jämfört med akutsjukhus. Förra året var inget undantag med totalt 2 664 ärenden gällande primärvården och 2 087 ärenden för akutsjukhus.

Sett till ärendekategorier handlade 43 procent av klagomålen om vård och behandling, följt av kommunikation mellan patient och vårdgivare som stod för 19 procent.

Sedan våren 2020 har det också varit möjligt för patienter att lämna förbättrings- eller innovationsförslag samtidigt som de lämnar synpunkter eller klagomål på vården.

Under 2021 tog patientnämnden emot 1 840 innovationsförslag. 46 av dessa förslag lämnades vidare till Enheten för innovation inom Region Stockholm.

— Det känns bra att kunna lämna över dessa förslag som speglar det som patienter upplever i sina möten med vården, och som i flera fall kan förverkligas, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för patientnämnden i Stockholm, i ett pressmeddelande.