– Det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen. Pandemin är inte över men däremot är vi på väg in i en helt ny fas.

Så inledde statsminister Magdalena Andersson pressträffen om avvecklingen av de coronarelaterade restriktionerna. Hon menade att det skett flera avgörande förändringar på sista tiden. Kunskapsläget kring omikronvarianten har förbättrats sedan flera internationella studier visat att omikron verkar ge en mildare sjukdom, samtidigt som antalet patienter med covid-19 i intensivvården legat stabilt sedan årsskiftet – trots den massiva ökningen av smittspridningen. Dessutom har vaccinationstakten varit hög de senaste veckorna.

– Sammantaget gör det att vi kan öppna upp samhället, inte minst för alla vaccinerade, sa Magdalena Andersson.

Rekommendationen om förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter och uppmaningen att testa sig vid symtom för covid-19 tas bort, utom för sjukvården och äldreomsorgen. Sjukvårdspersonal ska fortsatt testa sig vid symtom på covid-19 och sjukvården ska även framöver arbeta med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning. Ovaccinerade uppmanas fortsatt undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Socialminister Lena Hallengren (S) betonade att smittspridningen inte väntas upphöra.

– För att motverka en uppgång bör återgången till arbetsplatserna ske successivt, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Under torsdagen ska också Folkhälsomyndigheten lämna in en hemställan om att ta bort klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Därefter kan riksdagen ta beslut i frågan. Tanken är dock att sjukdomen även i fortsättningen ska vara anmälningspliktig.

På frågan om det kan komma nya mutationer framöver som förändrar bilden svarar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell jakande.

– Vi ser absolut att det kan komma ytterligare mutationer, men vi har också en situation med en vaccinationsplattform på plats och verktyg för att hantera en förändrad virussituation. Den här pandemin har ständigt överraskat oss, men vi har helt andra verktyg nu, säger hon.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar, välkomnar de slopade restriktionerna.

– Det var ett väntat beslut och samtidigt väl avvägt. Det är bra att det här beskedet kommer nu, det finns väldigt lite som talar för att vi kommer tillbaka till en sådan situation som vi haft tidigare, säger han i en intervju med SVT:s Morgonstudion.

Även Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus, gläds åt beskedet.

– Jag tror att det här är rätt beslut. Antalet patienter med covid går långsamt nedåt och trycket på Iva har också sjunkit, säger han till SVT.

Rekommendationer som slopas från den 9 februari

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen: Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
 • Mässor: Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: Kvadratmeterbegränsningar tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
 • Privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler: Deltagartak tas bort.
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
 • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.
  Källa: Regeringen

Detta gäller efter den 9 februari 2022

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
 • Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället. Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.
  Källa: Regeringen