En rapport från avdelningen kvalitet- och patientsäkerhet vid Region Västernorrland visar att flera patienter drabbats av vårdskador på grund av överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus i somras. Det handlar både om allvarliga och mindre allvarliga skador. SVT Västernorrland har berättat om rapporten, som nyligen presenterades för hälso- och sjukvårdsdirektören Kurt Pettersson.

Resultatet visade också att risken för att drabbas var förhöjd för samtliga patienter, enligt SVT.

På den senaste tiden har larmen från Västernorrland, och i synnerhet Sundsvall, varit många i lokala medier. Personalbrist och överbeläggningar beskrivs som vardag på sjukhuset och personal tvingas flyttas runt till olika avdelningar för att klara den mest akuta vården. Det pressade läget har fått många sjuksköterskor att sluta.

Enligt SVT sade dubbelt så många sjuksköterskor, 96 stycken, upp sig i regionen förra året jämfört med 2020. Hittills i år har 30 sjuksköterskor sagt upp sig.

Läkartidningen skrev nyligen att överbeläggningarna ökade under förra året i Sverige och att Region Västernorrland toppar listan. Regionen hade i snitt nio överbeläggningar per hundra vårdplatser. Läget är särskilt ansträngt på Sundsvalls sjukhus. På grund av signalerna därifrån inledde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i år en tillsyn på sjukhuset. Under förra året klubbades samtidigt ett sparpaket igenom som innebär en neddragning av vårdplatser vid samtliga sjukhus i regionen.

Nu kräver Sjukvårdspartiet Västernorrland att regionstyrelsen samlas till ett extrainkallat möte. Det skriver partiet i ett öppet brev till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Sjukvårdspartiet vill att regionen omedelbart vidtar åtgärder för att stoppa personalflykten och det krisartade läget inom sjukvården. »Vi vill understryka allvaret att denna krissituation kräver att politiken visar på ledarskap och möter upp personalens och patienternas oro och vidtar åtgärder, därför är det viktigt att regionstyrelsen sammankallas«, skriver partiet.

 

Läs även:

Överbeläggningarna drar i väg uppåt igen

Ivo växlar upp tillsynen – öppnar för fler skarpa förelägganden