I januari förra året enades regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om en överenskommelse för att utveckla den nära vården.

En del i överenskommelsen handlar om arbetet med funktionen fast läkarkontakt i primärvården. I överenskommelsen finns ett mål om att 55 procent av befolkningen ska ha en fast namngiven läkarkontakt vid utgången av 2022. Bland personer som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) är målet att 80 procent ska ha en fast läkarkontakt vid slutet på året.

Dessutom är målet att kontinuitetsindex, det vill säga ett särskilt mått som väger samman hur många olika läkare patienten träffar samt frekvensen av besök till de olika läkarna, ska ha ökat.

Nu har SKR gjort en enkätmätning bland 282 av landets 290 kommuner när det gäller fast läkarkontakt på SÄBO. Resultatet visar att 93 procent av de personer som bor på SÄBO har en fast läkarkontakt.

– Det är positivt att så många som bor på SÄBO har fast läkarkontakt. Det bidrar till att skapa trygghet och öka kontinuiteten i vården. En läkare som alltid träffar samma patient har också lättare att upptäcka förändringar i måendet och följa effekten av olika behandlingar, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

Enligt SKR finns ännu inga nationella siffror över andelen invånare med fast läkarkontakt.

Men för att ta reda på det ger nu regeringen i uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att genomföra kartläggningar och analyser med målet att följa patienters tillgång till fast läkarkontakt.

– Regeringen vill att fler ska få en fast läkarkontakt på sin vård- eller hälsocentral. Det förbättrar vårdens kvalitet och ger ökad trygghet för patienten. Det här uppdraget ska ge oss en tydlig bild av hur andelen i befolkningen med fast läkarkontakt utvecklar sig, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Tanken är att myndigheten årligen fram till 2025 ska kartlägga hur andelen med fast läkarkontakt utvecklas och analysera hur väl målet i överenskommelsen om fast läkarkontakt uppfylls.

Regeringen framhåller att målet om att varannan person i befolkningen ska ha en fast namngiven läkarkontakt vid slutet på året är ett första delmål och att målnivån därefter kommer att höjas.

Läs mer:

Regeringen och SKR: Varannan svensk ska ha fast läkare nästa år