I dagsläget är det endast tillåtet för personer att delta i sprututbytesverksamhet i en region om de anses bosatta i den regionen.

Det vill regeringen ändra på, och därför har man nu lagt fram ett lagförslag om att slopa den här så kallade bosättningsprincipen.

Syftet med lagändring är enligt regeringen att öka tillgängligheten till sprututbyte. På så vis kan både vården för den enskilde och smittskyddsarbetet mot hiv och andra blodburna infektioner förbättras.

– Tillgängligheten till sprututbyte ska inte bero på var någon är skriven. Genom den här lagändringen ska personer med missbruk eller beroende få bättre möjlighet till rätt vård, samtidigt som vi förstärker smittskyddsarbetet, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Sedan 2017 ligger ansvaret för sprututbyte helt på regionerna. Då slopades den tidigare kommunala vetorätten. Regionerna måste ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att få starta sprututbytesverksamhet. I dagsläget har 20 av 21 regioner ett sådant tillstånd.

Läs också:

Pandemin stoppar sprututbyte i Dalarna