Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

I ett utskottsinitiativ som presenterades under tisdagen ville Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna se en »exceptionell kraftsamling« för att skyndsamt förbättra förutsättningarna för medarbetarna inom vården.

– Det här är formuleringar som vi ser som både glädjande och förpliktigande, säger Sofia Rydgren Stale.

Bland förslagen återfinns en nationell plan för att åtgärda bristen på vårdplatser, en samordning av vårdköerna och ett nytt uppdrag för Arbetsmiljöverket att göra en större översyn av arbetsmiljön inom vården.

– Det här är sådant som ligger i linje med vad vi själva föreslagit.

I samband med att förslaget lades fram betonade socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) att uppföljning är a och o. De åtgärder som genomförs ska, enligt förslaget, återrapporteras skriftligt till riksdagen varje kvartal.

– Det räcker inte med fina formuleringar om man inte följer upp hur det går och sedan åtgärdar sådant som brister, sa Acko Ankarberg Johansson till Läkartidningen då.

Sofia Rydgren Stale menar dock att frågan om uppföljning är en balansgång, eftersom ständiga återrapporteringar samtidigt tar mycket tid.

Debatten om arbetsmiljön i vården har tagit fart på allvar sedan Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet i mitten av januari krävde en kriskommission. Än så länge är det bara Vänsterpartiet som nappat på idén, men Sofia Rydgren Stale är glad över det strålkastarljus som hamnat på vården de senaste veckorna.

– Arbetsmiljön har varit eftersatt under lång tid och det är viktigt att man gör någonting åt det nu. Läkarförbundet och Vårdförbundet kommer att fortsätta jobba ihärdigt med den här frågan, den är för viktig för att tappas bort.

Läs också:

Oppositionen vill se nationell plan och uppföljning för fler vårdplatser

Rydgren Stale om ministermötet: Inga löften om konkreta åtgärder

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården