– Under senaste halvåret 2021 har vi sett en markant ökning av antalet patienter. Beläggningsgraden på akutmottagningen har ökat dygnets alla timmar. Det har tärt på personalen, både på läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, säger Steve Lu som är specialistläkare i akutsjukvård vid Lasarettet i Ystad, skyddsombud och ledamot i Östra Skånes läkarförening.

Steve Lu. Foto: Viktoria El Radaf

Därför har de lokala skyddsombuden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal riktat en begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren, en 6:6a-anmälan. De tre facken påpekar att vårdplatsbristen är påtaglig och att Lasarettet i Ystad endast har 1 vårdplats per 1 000 invånare. Det är hälften mot rikssnittet 2020, enligt siffror från Sveriges Kommuner och regioner och påverkar både arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Steve Lu säger att när det gäller den fysiska arbetsmiljön finns stora utmaningar eftersom akutmottagningen inte är byggd för ett så stort patientantal som man har i dag. Det finns inte heller möjlighet att flytta till nya lokaler, men Steve Lu säger att det ändå finns en fungerande plan för att hantera situationen.

Däremot kräver de organisatoriska bristerna, främst bemanningen, mer arbete.

– Från ett läkarperspektiv är det framför allt vårdplatsbristen vi måste få en lösning på.

– Arbetsgivaren måste hitta en långsiktig lösning på problemet. För det kommer inte att minska. Och vårt upptagningsområde har Skånes högsta medelålder. Prognosen är att de över 80 år kommer stiga med 36 procent till 2028.

Facken kräver bland annat omedelbara åtgärder för balans mellan krav och resurser för akutpersonalens del, ökad bemanning inom alla yrkeskategorier samt att antalet medicinska/geriatriska vårdplatser ökar.

– Med tanke på det ökade patientantal vi haft under hösten och svårigheter att få i väg patienter till avdelningarna var ingen av punkterna oväntad, säger Catarina Ellehuus Hilmersson, enhetschef för akutläkarna i Ystad, om fackens kritik.

– Vi tycker att det är bra för oss lokalt, som arbetsgivare, att kunna diskutera igenom punkterna och reda ut vad som till exempel är en lämplig bemanning.

Hon var delaktig när arbetsgivaren svarade på fackens anmälan i slutet av januari. Där skriver sjukhuset att resurserna har ökats över tid, men att man vill fortsätta dialogen. Parterna ska också diskutera insatser från företagshälsovården för att arbeta med de anställdas mående.

– Det är medicinplatserna som är det svåraste. Vi behöver ta fram data; vad som händer om man skrivs ut bara några timmar tidigare, vad det ger i vårdplatser. Sedan finns det saker vi gjort tidigare, som att öppna en korttidsenhet på akuten för att minska onödiga inläggningar, säger Catarina Ellehuus Hilmersson som exempel på åtgärder.

Hon säger också att det inte är sjukhusets budget som är problemet i personalfrågan. Det handlar snarare om att locka sökande till tjänsterna.

Skyddsombuden är inte helt nöjda med sjukhusets svar på 6:6a-anmälan. Men Steve Lu säger att de ändå ser en välvilja från arbetsgivaren.

– Därför har vi valt att gå vidare med dialog. Hittills har vi haft två dialogmöten, berättar han.

Nu ska de olika yrkesgrupperna gå igenom möjliga åtgärder för att säkra bemanningen.

– Vi måste få en lösning på bordet där vi kan undvika att patienter ligger kvar på akuten alltför länge. Och det ska finnas vårdplatser för dem som behöver det. I slutändan är det patienter som kommer till skada av situationen, säger Steve Lu.

 

Läs även:

Kraftig ökning av antalet 6:6a-anmälningar från vården

6:6a-anmälan går till arbetsgivaren först

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.

Om begäran är korrekt gjord gör Arbetsmiljöverket en prövning. Det sker oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Det kan handla om föreläggande eller förbud kopplat till vite.

Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Källa: Arbetsmiljöverket