Läkemedlet Xevudy (sotrovimab), som skyddar mot svår covidsjukdom, är den enda av de godkända monoklonala antikropparna som har visat sig ha effekt även mot omikronvarianten. Strax före jul tecknade Socialstyrelsen ett avtal om läkemedlet och 900 doser kom i en första leverans. Doserna har fördelats mellan regionerna – men redan för flera veckor sedan fanns en oro över att de inte skulle räcka.

– Om antalet fall fortsätter att öka i samma takt som nu så räknar vi med att tillgången blir begränsad så småningom, sa Lars-Magnus Andersson, överläkare och verksamhetschef inom infektionsvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg till Läkemedelsvärlden för en månad sedan.

Enligt vad P4 Göteborg erfar finns det nu bara ett tjugotal doser sotrovimab kvar i hela Västra Götalandsregionen. Magnus Gisslén, överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger till radiokanalen att man tvingats prioritera bland patienterna. Personer med nedsatt immunförsvar som saknar antikroppar trots flera vaccindoser ges förtur, medan andra riskpatienter som kan vara ovaccinerade prioriteras ned och får annan behandling.

– I och med att det är så begränsad tillgång så blir personer som vi hade velat ge behandlingen utan, säger han.

Nya leveranser av sotrovimab väntas enligt Socialstyrelsen under våren, men det finns inga uppgifter om exakt när eller hur många doser.