Initiativet är den senaste avknoppningen efter den uppmärksammade debattartikeln i Dagens Nyheter i januari i år, då Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet krävde en kriskommission för en bättre arbetsmiljö.

Sedan dess har förbundet diskuterat situationen med politiker från olika partier för att försöka få gehör.

– Vi är trötta på en dålig arbetsmiljö och tycker att insatserna från politiken är för få, så nu söker vi helt enkelt allmänhetens stöd för att bli lyssnade på, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Nu har ytterligare elva fack- och professionsförbund från vårdområdet anslutit sig till kravet. Totalt representerar de över en miljon medlemmar och nu uppmanar de befolkningen att visa sitt stöd för hälso- och sjukvårdspersonalen. Precis som Läkarförbundet tidigare krävt önskar de också fler vårdplatser och att arbetsgivarna gör stora förbättringar i arbetsmiljön.

– Vårdpersonalen är trött och sliten nu. Man har inte fått den vila och återhämtning som man förtjänar, och vi känner en oro över att fler ska välja att lämna hälso- och sjukvården eller att sjukskrivningstalen ska öka. Det innebär ju också en risk för att vården hamnar i en negativ spiral, eftersom arbetssituationen blir tuffare för dem som är kvar.

Uppropet sker i form av en namninsamling via nätet, Vårdavården.nu. I maj kommer sedan underskrifterna att lämnas över till partiledare eller representanter för riksdagspartierna samt till arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och regioner. Sofia Rydgren Stale hoppas på stor uppslutning.

– Vi vill få in så många underskrifter som det bara går. Eftersom vi tillsammans organiserar väldigt många hoppas vi på att det här ska få stor spridning och väcka engagemang.

Läs också: Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön inom vården

Följande fackförbund står bakom uppropet

Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, SRAT, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet, Vision, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, Audionomerna och Hälsoakademikerna.