Arul Chinnaiyan, professor i patologi och urologi vid University of Michigan Medical School. Photo: Michigan Medicine

Det var år 2005 som Arul Chinnaiyan, professor i patologi och urologi vid University of Michigan Medical School, kunde visa att det verkar vara en så kallad fusionsgen som ligger bakom många fall av prostatacancer.

Enligt Kungliga vetenskapsakademien har upptäckten stor potential att förbättra överlevnad och vård av drabbade män i framtiden. Markörer för fusionsgenen kan hittas med ett enkelt urinprov. Man har redan utvecklat ny diagnostik inom området och forskning om nya läkemedel pågår.

–  Det är en mycket viktig pusselbit som har förbättrat vår förståelse av den här cancerformen. På sikt kan upptäckten även leda till bättre behandling, säger priskommitténs ordförande Bengt Westermark i ett pressmeddelande.

En fusionsgen bildas när kromosomer bryts av och två gener, eller delar av gener, slår sig samman i en ny konstellation. Enligt Kungliga vetenskapsakademien har upptäckten också fått stor betydelse för kunskapen om andra cancerformer som uppstår på ett likartat sätt.

Prissumman ligger på 1 miljon dollar, drygt 9 miljoner svenska kronor, varav en tiondel är ett personligt pris och resten ska gå till fortsatt forskning.

–  Eftersom det är vår upptäckt av återkommande genfusioner i prostatacancer som uppmärksammas planerar jag att använda forskningsstödet till våra försök med dessa och andra cancerdrivande faktorer som direkta eller indirekta måltavlor för behandling av cancer, säger Arul Chinnaiyan i pressmeddelandet.

Det här är sjätte gången som Sjöbergpriset delas ut. Priset inrättades efter att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat 2 miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Vetenskapsakademien utser pristagare och Sjöbergstiftelsen står för finansieringen.