»Världshälsoorganisationen är djupt oroad för den ukrainska befolkningens hälsa i den eskalerande krisen«, skriver FN-organet WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande. »Sjukvårdssystemet måste fortsätta fungera för att ge nödvändig vård till människor och för alla hälsoproblem, från covid-19 till cancer, diabetes och tuberkulos, till mentala hälsoproblem, speciellt för sårbara grupper såsom äldre och migranter«.

På torsdagen frigjorde WHO 3,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 33 miljoner kronor, ur organisationens beredskapsfond för nödsituationer. Pengarna ska gå till inköp och leverans av akut medicinsk materiel. WHO räknar med att behovet av humanitär hjälp kommer att öka, men påpekar också att man har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med sjukvården i Ukraina och därför har god kunskap om både kapacitet och behov.

Organisationen framhåller att man måste se till att bland annat vårdinrättningar, transporter och materiel inte blir mål för krigsmakter. Det är också en av WHO:s roller att övervaka och rapportera den typen av händelser.

Också World Medical Association (WMA) och Standing Committee of European Doctors (CPME) uttrycker stark oro för händelseutvecklingen i Ukraina. I ett gemensamt uttalande markerar de att den internationella principen om sjukvårdens neutralitet och mänskliga rättigheter måste respekteras.

»WMA beklagar det ryska ledarskapets aldrig tidigare skådade aggression i Ukraina«, skriver Frank Ulrich Montgomery som sitter i WMA:s rådsförsamling. »WMA uppmanar ryska ledare att respektera läkares och sjuksköterskors arbete i landet och sjukvårdsinrättningarnas neutralitet.«

»Vi fördömer alla aggressioner som hindrar läkare och sjukvårdspersonal från att utföra sitt arbete. Europeiska läkare står i solidaritet med sina ukrainska kollegor som nu arbetar i konfliktens centrum och uppmanar till ett snabbt slut på all militär aggression«, sa CPME:s ordförande Dr Christiaan Keijzer i ett uttalande.

Svenska läkarförbundet ställer sig bakom WMA:s uttalande och uppmanar ryska ledare att respektera läkares och sjuksköterskors arbete i landet och sjukvårdsinstitutionernas neutralitet.

»Våra tankar går till våra ukrainska kollegor och medlemmar och vi vädjar om ett snabbt slut på fientligheterna«, skriver förbundet i ett uttalande.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale skickade under fredagen ett brev till det ukrainska läkarförbundet för att uttrycka sitt stöd. »Vi kan bara föreställa oss det enorma mänskliga lidandet som denna brutala och oacceptabla attack kommer att innebära för det ukrainska folket, inklusive läkare och sjukvårdspersonal«, står det bland annat i brevet till ordföranden Oleg Musii.

Läs även:

KI:s rektor om Ukrainakriget: Höjd beredskap för att kunna hjälpa

Läkare utan gränser skickar team till Ukraina efter ryska invasionen