ST-läkarna Maria Laudius, Björn Gunnarsson och Carolien Verhagen. Foto: Eva Carlsson

– Det största problemet är bristen på vårdplatser på resten av sjukhuset. Och, så klart, i primärvården och kommunerna har de inte heller tillräckligt med resurser att klara av sitt söktryck. Så vi har ett högt inflöde till akuten, och dåligt avflöde därifrån, säger Carolien Verhagen.

Hon är en av tre ST-läkare i akutsjukvård, alla fackliga ombud på akuten i Helsingborg, som skrivit ett brev till ansvariga i politiken och förvaltningen. För deras del märks vårdplatsbristen i att akutmottagningen överhopas av patienter och att personalen inte hinner ge dem som blir inneliggande den omvårdnad som de behöver.

– De senaste månaderna har det varit betydligt sämre med ökat söktryck och minskad omvårdnadspersonal. De som jobbar har för det mesta långa pass för att det ska gå runt, säger Björn Gunnarsson, som också är vice ordförande i Sylf nordvästra Skåne.

– Det är ett gammalt problem, men det har successivt blivit svårare, säger Carolien Verhagen.

Läkarna skriver i sitt brev att patientsäkerheten är hotad. Det illustreras med några exempel från vardagen. I ett av dem blir en patient, som har cancer och är svårt sjuk är i livets slutskede, liggande i korridoren till nästa dag innan det finns en plats på rätt vårdavdelning. En annan patient kommer in med en stor blödning i mag–tarmkanalen. Men eftersom belastningen på akuten är stor, får denne inte blodtransfusion som ordinerat för att kunna göra en undersökning.

I ett tredje fall avviker en äldre förvirrad patient från akutmottagningen utan att någon märker det. Senare återvänder patienten med poliseskort. »Det är plågsamt att meddela anhörig att den förvirrade föräldern avvikit från akutmottagningen«, skriver läkarna.

– Vi märker ju dagligen att patienter far illa när de till exempel inte får de mediciner eller kontroller de ordinerats, för att omvårdnadspersonalen inte hinner med, säger ST-läkaren Maria Laudius.

Varför valde ni att beskriva problematiken så målande?

– Jag tror alla kan relatera, att alla har någon anhörig eller bekant – eller patient för den delen – som varit här och farit illa. Det var därför vi valde den approachen, för att folk ska kunna ta till sig vad det här får för praktiska konsekvenser.

Läkarna har fått svar av Thomas Wallén, sjukhuschef i nordvästra Skåne sedan i september. Han skriver att han är väl införstådd i problematiken och redovisar ett antal pågående åtgärder. Däribland finns en pågående vårdplatsutredning, förbättringsprojekt i det »akuta somatiska flödet« och en dialog med primärvården.

Läkarna har också fått svar från regionpolitikerna i Helsingborgs sjukhusstyrelse. Ordförande Anders Lundström (KD) skriver att han som anhörig bevittnat svårigheterna på akuten. Han hänvisar också till det pågående arbete som Thomas Wallén beskrev i sitt svar.

– Jag har stort förtroende för sjukhuschefen, och jag vet att han ständigt jobbar med de här frågorna. Vi följer det arbetet noga, säger han och påpekar också att regionen kommer få ta del av pengar till vårdplatser som regeringen beslutat om.

Socialdemokraterna, som är i opposition, svarar att man snabbt behöver se över möjligheterna att utöka vårdplatserna. Och på sikt behöver arbetsmiljön förbättras och rekryteringen öka. De vill också ta bort det sparkrav på 137 miljoner kronor som ligger på sjukhuset.

– Det är det första man behöver göra, säger Mikael Skoog (S), vice ordförande i Sjukhusstyrelse Helsingborg.

Läkarna är inte alltigenom positiva till svaren de har fått på sitt brev.

– Vi är glada att vi fått svar. Men det känns inte som politikerna förstår allvarligheten i patientsäkerheten och hur vi befarar att den blir i sommar, säger Björn Gunnarsson och fortsätter:

– Det är redan stora brister nu. Hur ska det då bli till sommaren då vi befarar att det blir sämre bemanningsmässigt?

 

Läs även:

Miljardförstärkning till sjukvården: »Vårdplatserna behöver bli fler«

Tvärfackligt larm om arbetsmiljön på akuten i Helsingborg