– Vi anser att de här bristerna är så allvarliga att de utgör en risk för patientsäkerheten. Enligt avtalet ska vårdcentralen vara bemannad av en läkare som är specialist i allmänmedicin och av legitimerad sjuksköterska när den är öppen, säger Maria Antonsson Anderberg, enhetschef i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Region Skåne har vid flera tillfällen påtalat brister i verksamheten på Lönngårdens vårdcentral i Malmö och även utfärdat sanktioner. Efter att ha fått indikationer på brister kring bland annat bemanning och kompetens valde regionen i början av februari att göra en oanmäld tillsyn. Trots att vårdcentralen var öppen fanns det vid tillfället ingen legitimerad läkare eller sjuksköterska på plats, vilket gör att regionen nu agerar.

Eftersom avtalet hävs får Lönngårdens vårdcentral inte längre bedriva verksamhet och runt 2 000 patienter kommer automatiskt att listas om till närmaste vårdcentral.

Regionrådet Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, beklagar eventuella olägenheter som beslutet kan skapa för patienterna, men säger att patientsäkerheten är prioriterad.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om att Region Sörmland rivit upp avtalet med en vårdcentral i Eskilstuna av samma skäl. I det fallet menar regionen att vårdcentralen inte har uppfyllt kravet på en anställd specialist i allmänmedicin. Vårdcentralen å sin sida stämde regionen i slutet av februari, eftersom det i regionens regelbok står att nystartade verksamheter har ett år på sig att uppfylla kraven. Vårdcentralen öppnade först i mars 2021.

Läkartidningen söker ansvariga på vårdcentralen i Malmö.

Läs också: Bolag bakom vårdcentral stämmer Region Sörmland