»Svenska barnläkarföreningen vill härmed uppmärksamma regeringen på riskerna för barn i Ukraina, så att Sverige i sitt bistånd till Ukraina även planerar för eventuella behov i form av speciallivsmedel och läkemedel till barn med sjukdomsdiagnoser«.

Det skriver Svenska barnläkarföreningen med ordförande Lena Hellström Westas i spetsen i brevet, där de bland annat också lyfter behovet av psykologiskt stöd till barnen i Ukraina, samt behovet av akuta läkemedel och basala livsmedel.

»Svenska barnläkarföreningen är gärna behjälplig i dessa frågor«, skriver Lena Hellström Westas till statsministern.

Av brevet framgår att föreningen försöker få kontakt med den ukrainska barnläkarföreningen för att höra hur de kan bistå.

I brevet till statsministern konstaterar Svenska barnläkarföreningen att invasionen och kriget medför en mycket stor risk för en humanitär katastrof. Och att barn i alla åldrar – oavsett hur omfattande den katastrofen blir – kommer att drabbas svårt av kriget och den osäkra situationen.

»Förutom psykisk ohälsa till följd av oro och umbäranden, så finns en stor risk att barn drabbas av undernäring och brist på livsnödvändiga läkemedel och sjukvård«, skriver föreningen.