– Det är en utmaning för regionerna att ta hand om de uppdämda vårdbehoven, sa Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, under torsdagens presskonferens om covid-19.

Enligt Thomas Lindén är patienterna som har fått vänta på vård under pandemin ofta i sämre skick än om de hade fått hjälp tidigare.

– De behöver också vård både före och efter sin operation eller intensivvård och de har längre vårdtider i största allmänhet.

53 patienter vårdas just nu på intensivvårdsavdelning, vilket är en minskning med 24 patienter sedan förra veckan. 343 av totalt 485 intensivvårdsplatser är belagda, vilket innebär ledig kapacitet på strax under 30 procent. Läget skiljer sig dock åt mellan olika regioner. Exempelvis har två regioner fortfarande mindre än 10 procent lediga platser.

1 382 patienter med covid-19 vårdas inom slutenvården, 300 färre än förra veckan. Den sammantagna bilden är att covid-19 inte längre pressar vården som förut.

– Även om vi inte provtar i samma utsträckning längre kommer man ju in till sjukhus när man är svårt sjuk. Och vi kan nu för tredje veckan se minskad belastning och färre inläggningar, sa Thomas Lindén.

Under frågestunden berördes också frågan om ett eventuellt ökat behov av vaccinationer kopplat till kriget i Ukraina. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell meddelade att myndigheten nu går igenom sitt informationsmaterial.

– Vi ser över våra rekommendationer och vår vägledning till regionerna. Vi har en hel del material på ryska redan, men det översätts nu också till ukrainska.

Dessutom pågår aktiviteter på EU-nivå för att i den mån det är möjligt erbjuda vaccinationsmöjligheter vid gränspassagerna.

– Men vi ser också över så att vi kan möta det här behovet även när de kommer till Sverige, sa Karin Tegmark Wisell.

Läs också: Regeringens förslag: Pandemilagen slopas – covid-19 klassas om i april