I december lade regeringen fram en proposition med förslag som utgör den andra delen av primärvårdsreformen till riksdagen.

Propositionen handlar om att tydliggöra i lag att val av utförare i primärvården ska ske genom listning. Dessutom ska möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt där man är listad förtydligas. Det ska också införas regler om att patienter bara ska kunna lista om sig två gånger om året.

I februari inleddes beredningsarbetet i riksdagens socialutskott. Av följdmotionerna till propositionen framgår att partierna har flera synpunkter på innehållet. Det är dock endast ett parti, Moderaterna, som vill avslå propositionen helt.

Men nu rapporterar Dagens Medicin att riksdagsbeslutet kan skjutas fram. Enligt tidningen var tanken att riksdagen skulle debattera och fatta beslut den 23 mars, men nu ser det ut att bli försenat.

Anledningen uppges vara oenighet kring frågan om valfrihetsbegreppet.

Bland annat har Centerpartiet uttryckt oro för att formuleringar i den föreslagna lagtexten kan innebära en risk att regioner »låser in« patienter där de är listade. Centerpartiet vill det fortfarande ska vara möjligt att vara listad hos en vårdgivare och att ändå kunna söka vård hos till exempel en så kallad nätläkare eller en annan vårdgivare.

Partiet har därför lagt fram en egen formulering av lagtexten där man förtydligat den delen.

– Vi har tagit fram ett förslag till skarp lagstiftning för att förtydliga att det här aldrig får tolkas som att man begränsar patienternas rätt att söka en annan vårdgivare, sa Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet, till Läkartidningen i februari.

Källor som Dagens Medicin pratat med tror att det kan handla om en månads försening och att riksdagen ändå kan fatta beslut innan sommaren.

Läs mer:

Oro för att primärvårdsförslag stoppas i riksdagen

Läkarförbundet saknar listning på läkare i primärvårdsreformen

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral