Den stora mängden olika varianter av borreliabakterien har hittills gjort det svårt att ta fram ett vaccin mot fästingsmittan, men nu inleds snart en fas 3-studie med ett nytt vaccin, rapporterar TT.

Vaccinkandidaten VLA15 har utvecklats av Pfizer och Valneva och har visat effekt mot sex olika varianter av smittan. Eftersom Blekinge har en hög förekomst av borrelia ska testerna utföras där, liksom på flera andra orter i Sverige och Europa.

Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap vid Blekinge tekniska högskola, leder studien i Sverige. För nyhetsbyrån berättar han om den ett år långa kartläggningen som gjorts.

– I förstudien har vi kartlagt vilka typer av borrelia som finns här och som vaccinet behöver täcka, säger han.

Personer med misstänkt eller bekräftad borrelia kommer att delta i studien.

Tidigare har vaccinet Lymerix testats i USA, men drogs tillbaka då det bara visade sig ha effekt på vissa varianter av borrelia, samtidigt som det gav biverkningar.

– Det vaccin vi testar ska fungera överallt i världen, säger Johan Sanmartin Berglund.

Tidigare i år presenterade Pfizer och Valneva resultat från en fas 2-studie. Enligt företagen gav tre doser ett gott resultat och inga allvarliga biverkningar har hittills observerats.