Knappt hälften av de svarande i en Novus-undersökning som SVT:s Uppdrag granskning beställt vet vilket parti som styr i regionen där de bor. Inte ens var femte kan namnge en aktiv regionpolitiker i sin egen region och bara drygt var fjärde säger att de kan peka ut vad som skiljer partierna åt i sjukvårdsfrågor på regionnivå. Regionvalet pekas dessutom sällan ut som det viktigaste valet: Bara 4 procent tycker att valet till regionerna är viktigast.

Bo Rothstein, seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tycker att det är problematiskt att alla tre valen sker vid samma tillfälle, eftersom det är svårt att fokusera på alla frågorna samtidigt.

– I den forskning som jag sysslar med brukar man prata om regionval, eller det som tidigare hette landstingsvalet, som det gömda eller det glömda valet. Väljarna har väldigt lite kunskaper om vad som sker där, vilka politikerna är, vad de står för och så vidare. Man röstar men väldigt få vet vad de röstar på.

På frågan om vem som har huvudansvaret för att människor ska få hälso- och sjukvård svarar strax under hälften regionerna, medan 41 procent svarar riksdagen och 7 procent svarar kommunen.