Det har varit ett ansträngt läge vid akutmottagningen på Danderyds sjukhus en längre tid. I höstas gjorde Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet vid sjukhuset en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket med anledning av den pressade situationen på akuten.

Nu rapporterar SVT Nyheter Stockholm att Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande med vite på 350 000 kronor mot sjukhuset. Detta efter att myndigheten strax före jul genomfört en inspektion.

Enligt SVT skriver Arbetsmiljöverket i beslutet att sjukhuset nu behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med den ohälsosamma arbetsbelastningen som pågått under lång tid.

Om bristerna i arbetsmiljön inte har åtgärdats senast den 15 juni måste sjukhuset betala 350 000 kronor.

Stefen Kejonen, tf verksamhetschef vid verksamhetsområde akutsjukvård på Danderyds sjukhus, uppger i ett mejl till SVT Nyheter att Arbetsmiljöverkets besked var väntat.

»Vi beklagar dock att vi inte har fått mer tid att genomföra de föreslagna åtgärderna vilka har blivit försenade till följd av hög belastning till följd av covidpandemin«, skriver Stefan Kejonen.

Läs mer:

Läkarföreningen ställer sig bakom arbetsmiljöanmälan på Danderyd