Sjukhusläkarnas nya styrelse ordförande Elin Karlsson, förste vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen, och andre vice ordförande Shokoufeh Manouchehrpour.

Elin Karlsson har tidigare varit andre vice ordförande för Sjukhusläkarna, men tar nu över ordföranderollen när Karin Båtelson väljer att kliva ner efter åtta år på posten.

– Jag vill bara säga ett stort tack för det här förtroendet. Styrelsearbetet är ett enormt lagspel och den här styrelsen är fantastiskt kompetent, sa Elin Karlsson när hon togs emot med applåder av Sjukhusläkarnas fullmäktige på fredagen.

När Läkartidningen fick en enskild intervju med henne en stund senare sa hon att hon ännu inte hunnit smälta sin nya roll riktigt. Hon gläds åt att få fortsätta bedriva sjukvårdspolitik och tycker att en del viktiga frågor äntligen börjat bubbla i debatten.

– Det är kul att vissa av våra frågor börjar nå framgång, att man tar ett nationellt grepp på vårdplatsfrågan till exempel.

Hur kommer man märka övergången från Karin till Elin?

– Karin är väldigt erfaren och kompetent och har jobbat länge. Jag kan inte rakt av ta hennes roll, men jag ska göra så gott jag kan för att

Karin Båtelson får avtackningspresent av Bengt von Zur-Mühlen och Elin Karlsson. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

fylla positionen med ett bra jobb. Om jag direkt skulle försöka matcha henne vore det att ställa ett orimligt krav på mig själv, sa hon.

Elin Karlsson kommer att fortsätta arbeta som kirurg vid Södertälje även framöver.

– Jag ser det som en styrka och inspirationskälla att få jobba för det jag ser varje dag.

Karin Båtelson å sin sida lämnar inte styrelsen, utan kommer att sitta kvar som styrelseledamot.

– Jag är kvar, men inte för att det behövs. Elin är en suverän efterträdare och det är så roligt att lämna över till just henne.

Shokoufeh Manouchehrpour tar över Elin Karlssons tidigare post som 2:e vice ordförande. Karin Filipsson valdes in som ny ledamot.

Läs också: Karin Båtelson slutar som ordförande för Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarnas nya styrelse

Elin Karlsson (ordförande, nyval)
Bengt von Zur-Mühlen (1:e vice ordförande)
Shokoufeh Manouchehrpour (2:e vice ordförande, nyval)
Andreas Fischer (ledamot, omval)
Ann Hermansson (ledamot, omval)
Karin Båtelson (ledamot, nyval)
Karin Filipsson (nyval)
Marie Engman (suppleant, omval)
Magnus Hellström (suppleant)
Sten Östenson (ledamot)
Jonas Holm (ledamot)