– Drygt en tredjedel av den ukrainska befolkningen har fått två doser vaccin. Det är av största vikt att så många som möjligt av de som kommer som flyktingar till Sverige vaccinerar sig så fort som möjligt. Regeringen avsätter därför 21 miljoner för att stödja regionernas pågående arbete, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

Den här förstärkningen till vaccinationsarbetet i regionerna sker genom en tilläggsöverenskommelse med Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Dagens tilläggsöverenskommelse mellan SKR och regeringen om vaccination mot covid-19 stödjer det arbete som regionerna sedan tidigare har påbörjat. Det är ett stöd som gör att vi kan utveckla arbetet för att stödja dem som kommer till Sverige från Ukraina, sa Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Vid pressträffen medverkade även Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som berättade om myndighetens pågående arbete kring stöd till Ukraina inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Sverige har sedan tidigare skickat sjukvårdsmateriel från statliga lager till Ukraina. Socialstyrelsen har utöver det bett regionerna att se över vad för materiel de kan avvara för att skicka till Ukraina.

– Vi har nu lämnat över en lista med regionernas samlade erbjudande om stöd till MSB för vidare kanalisering till EU:s civilskyddsmekanism. Listan innehåller en förteckning av medicinteknisk utrustning, till exempel patientmonitorer och sprutpumpar, men också förbrukningsmateriel som skyddshandskar, sa Oliva Wigzell.

Socialstyrelsen har också ett pågående arbete när det gäller att ta emot personer från Ukraina som lider allvarliga eller livshotande tillstånd. Även här har Socialstyrelsen frågat regionerna om deras möjligheter att via medicinsk evakuering ta emot den typen av patienter om Sverige får en skarp förfrågan om detta.

– Vi har under de senaste två veckorna tillsammans med regionerna nu utvecklat ett system för hur svensk sjukvård ska kunna ta emot vid medicinsk evakuering på ett patientsäkert sätt och erbjuda en god vård.

För att samordna det eventuella mottagandet på nationell nivå har Socialstyrelsen nu tecknat ett avtal med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Region Östergötland.

Tanken är att KMC ska ta fram en nationell process för fördelning av patienter mellan regioner. Region Östergötland ska också samordna och leda en operativ grupp som består av representanter från regionerna och Socialstyrelsen.

– För oss är det hedrande att ha fått det här uppdraget. Det som sker i Ukraina är en humanitär katastrof och vi ska göra vårt bästa och kraftsamla tillsammans för att hjälpa till med de behov som finns, säger Rickard Lundin, chef för Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

Uppdraget, som löper till och med den 30 juni, omfattar inte samordning av eventuella patienter från Ukraina som söker vård i Sverige på egen hand.

Läs också:

Flyktinghälsan: »Det finns ett behov av bassjukvård«

Johan von Schreeb om risken med egna insatser: »Kan förvärra läget«

WHO räknar till trettiotal attacker mot vården – varnar för kollaps

Myndigheter får i uppdrag att samla in läkemedel till krigets Ukraina

Sverige bistår Ukraina med sjukvårdsmateriel